3 najviac oceňované novinky softvéru pre správu bytov

18.02.2016

Jozef Turóci, Product Manager ANASOFT

ANASOFT priniesol koncom roka 2015 novú verziu informačného softvéru pre správu bytov DOMUS – verziu 9. V súčasnosti ju používa viac ako 180 spoločností.

Predstavujeme vám 3 novinky, ktoré boli najviac ocenené priamo používateľmi DOMUS 9.

3. Fulltextové vyhľadávanie

Umožňuje hľadať texty kdekoľvek v rámci okien. V doterajších verziách sa dalo vyhľadávať v rámci jedného stĺpca údajov. Bolo to nepraktické, keď ste hľadali text napríklad vo faktúrach a príslušný text nebol v hlavičke, ale v niektorom z riadkov pripojených k faktúre. Presne túto situáciu oceňujú používatelia, keď stačí zadať text do poľa fulltextového vyhľadávania a systém prehľadá kompletne otvorenú evidenciu – napríklad zoznam faktúr. 

FULLTEXTOVÉ VYHĽADÁVANIE DOMUS 9

2. Archív zásielok

Verzia DOMUS 9 priniesla zásielky do všetkých výstupov v systéme, v ktorých sa dá rozoznať adresát. Napríklad výstup predpisu alebo ročného vyúčtovania obsahuje vždy adresáta = vlastník bytu. Zásielky umožňujú navoliť, komu sa má tlačiť výstup na tlačiarni, komu poslať emailom a komu doručiť do schránky správ na portáli www.poschodoch.sk. Navyše zásielky si všetky takto vytlačené/zaslané dokumenty pamätajú vrátane zaslaného emailu a PDF súboru s príslušným výstupom. A práve tento archív zásielok oceňujú používatelia za veľmi rýchly prehľad o komunikácii s vlastníkom.

Archív sa otvára postavením sa na vlastníka a pokynom zobrazenia archívu:

Archív zásielok v softvéri pre správu bytov DOMUS 9

1. Strom okien

Vo verzii DOMUS 9 je zoznam otvorených okien vždy prístupný na ľavej strane. Používateľ si môže otvoriť ľubovoľný počet okien a prepínať sa medzi nimi jednoduchým kliknutím. Je to podobné ako v programe Microsoft Outlook. Navyše okná sa dajú jednoducho pripnúť a po opätovnom spustení programu sú opäť prístupné. Tým pádom často používané evidencie, výstupy sú prístupné okamžite. Táto funkčnosť je zo všetkých najviac hodnotená. 

STROM OKIEN DOMUS 9