Ste SEPA ready? S DOMUSom áno

15.01.2014

Informačné systémy spoločnosti ANASOFT - DOMUS a FINUS sú pripravené na nové legislatívne zmeny platné od januára tohto roku. Aby boli pripravení aj zákazníci a používatelia systémov, ANASOFT pripravil sériu školení v súvislosti so zavedením povinných legislatívnych zmien v oblasti vykazovania DPH a platobného štandardu SEPA.

Školenia sú určené pre ekonómov, referentov a prípadne ďalších používateľov pracujúcich v informačnom systéme DOMUS/FINUS v oblastiach DPH a platobného styku. Sú zamerané na hlavné zmeny v uvedených oblastiach, ich implementáciu v informačnom systéme DOMUS/FINUS a následné povinnosti z toho vyplývajúce.

Na školeniach sa preberá nielen implementácia v rámci informačných systémov, ale aj povinnosti vyplývajúce zo zákona. Školenia prebiehajú priamo v priestoroch spoločnosti ANASOFT a pre veľký záujem boli vyhlásené termíny počas celého mesiaca január.

Čo je SEPA

Zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb - SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách).  

Dôvody vzniku SEPA

Čoraz väčší počet ľudí v Európe žije mimo svojej domovskej krajiny alebo vykonávajú pravidelné platby zo zahraničia, čo znamená potrebu vedenia účtov vo viacerých krajinách, resp. aj vznik prípadných problémov, ktoré cezhraničné transakcie so sebou prinášajú. V prípade inkás dokonca nebolo možné využiť tento platobný nástroj cezhranične.

Vďaka SEPA nebude potrebné, aby mal používateľ platobných služieb vedený jeden účet v SR a druhý v inej SEPA krajine, a zároveň sa odstránia akékoľvek rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami. Základným cieľom SEPA je, zjednodušene povedané, faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro.

V rámci SEPA teda budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet. Priamym dôsledkom implementácie SEPA platobných nástrojov bude nahradenie v súčasnosti používaných domácich platobných nástrojov, konkrétne úhrad a inkás spoločnými SEPA platobnými nástrojmi. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách (krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).

Viac nájdete na stránke NBS.