Transparentnejšie a efektívnejšie. Zákazníci majú právo na častejšie informovanie o spotrebe tepla a vody.

18.02.2021

Efektívna spotreba energií nemá byť iba mottom, ale skutočne naplneným cieľom, ktorý uchová zdravé životné prostredie a ušetrí peniaze zákazníkov. Začínajú platiť pravidlá, ktoré umožňujú lepšie sledovať spotrebu tepla a vody.

nová smernica pre dodávateľov tepla a vody

Od októbra 2020 totiž platí smernica, ktorou Európska únia prostredníctvom členských štátov donútila dodávateľov tepla a vody častejšie informovať spotrebiteľov o spotrebe na ich odberných miestach. 

V praxi to znamená, že spotrebiteľ získal právo požiadať o informovanie o reálnej spotrebe vo frekvencii každé tri mesiace. Ak tak sám neučiní, informácie bude dostávať dvakrát ročne. Zmyslom daného opatrenia je to, aby bol spotrebiteľ motivovaný lepšie spravovať svoju spotrebu. Ak sa o spotrebe cez zimu dozvie až na jar, nedokáže spotrebu spätne ovplyvniť. Ak je informovaný častejšie, má reakčnú dobu na zistenie neefektívnych bodov spotreby, úpravu vykurovacieho režimu, či investíciu do modernejších a šetrnejších technológií. 

Ak dostal napríklad informáciu o spotrebe tepla ex post a sumárne za celé vykurovacie obdobie, nevedel efektívne analyzovať slabé miesta svojho vykurovacieho režimu a aj keď na možné úsporné opatrenia myslel, často na do ďalšej vykurovacej sezóny zabudol či zanevrel. 

Informácia o spotrebe má zároveň obsahovať viac údajov – cenu a náklady na energie, informáciu o emisiách CO2, informáciu o zmesi paliva, históriu spotreby, či porovnanie s priemernou spotrebou.

Zmena je vyústením transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018, ktorá zmenila smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. 

informácia o spotrebe každý mesiac

O častejšie informovanie smú žiadať tí zákazníci, ktorí majú v odberovom mieste inštalované moderné meradlá umožňujúce vykonávať diaľkový odpočet. Od začiatku roka 2022 bude možné žiadať informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní každý mesiac. Od tohto dátumu taktiež nebude možné inštalovať na odberné miesta meradlá neumožňujúce diaľkový odpočet. Ak daný odberný bod nedisponuje prístrojmi, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, v roku 2027 bude povinnosťou tieto zariadenia modernizovať. 

jednoduché zobrazenie spotrieb na portáli poschodoch.sk

Spoločnosť ANASOFT, ktorá už dlhodobo prináša jedno z najlepších softvérových riešení pre správcov bytových a nebytových priestorov na Slovensku a v Čechách - DOMUS, pripravuje novú verziu portálu www.poschodoch.sk, ktorý je určený vlastníkom bytov.

V časti Kontrola spotreby prináša prepracované zobrazenia spotrieb, ktoré vyhovujú smernici o energetickej efektívnosti. Prinášajú porovnanie nielen voči priemeru domu, ale aj voči porovnateľnému bytu.

Tiež zohľadňujú klimatickú náročnosť pri porovnávaniach medzi rokmi. Inými slovami zohľadňujú slabšiu a silnejšiu zimu.

Komplexné údaje na portáli

Výhodou portálu www.poschodoch.sk je aj to, že kombinuje spotreby aj od rôznych výrobcov. Merače na vodu totiž môže mať užívateľ bytu od jedného výrobcu a merače tepla od iného. Na portáli sa tieto údaje o spotrebách spoja pod jedným kontom.

Okrem údajov o spotrebách, na portáli www.poschodoch.sk sa nachádza aj množstvo údajov o správe domu. Údaje, ktoré zaujímajú všetkých vlastníkov. Príkladom je fond opráv, faktúry domu, zápisnice zo schôdzí, revízne správy a pod.

Mohlo by vás zaujímať

Správcovia, ochráňte online komunikáciu so svojimi klientmi šifrovaním!

V dobe, keď väčšina ľudí využíva na komunikáciu možnosti, ktoré im prináša počítač či smartfón s mobilným internetom, je na mieste otázka, ktorú si skôr či neskôr položí asi každý používateľ. A tentoraz nejde o to, či sa to dá lacnejšie, ale o to „Do akej miery je moja komunikácia bezpečná?“ 

Spravujte nehnuteľnosti online. Zásielky dokážete doručovať aj bez tlače a pošty.

Správcovia budov riešia dnes a denne otázky, ako si splniť svoje povinnosti a ostať v ťažkých chvíľach v kontakte s domácnosťami, za ktorých bezpečie a komfort sú zodpovední. 

Stále chodíte na poštu so zásielkami pre vlastníkov bytov? S hybridnou poštou už netreba.

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie zásielok sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov.