QR kód vo vyúčtovaní slúžiaci na úhradu faktúry

26.04.2013

ANASOFT pripravil mobilnú novinku pre svojich klientov – možnosť úhrady prípadného nedoplatku z ročného vyúčtovania prostredníctvom QR kódu. Správcovia bytových a nebytových priestorov, ktorí používajú informačný systém DOMUS, touto novinkou umožňujú svojim klientom jednoduché a rýchle zaplatenie faktúry.

QR platba

Slovenské banky prijali na pôde asociácie voľne šíriteľný jednotný štandard pre QR platby – PAY by square. Prijatý štandard ANASOFT implementoval do informačného systému DOMUS, konkrétne priamo do štandardnej ročnej vyúčtovacej zostavy. Jej použitím tak môžu správcovia bytových a nebytových priestorov patriť medzi prvých, ktorí QR platby na Slovensku reálne ponúkajú ako možnosť úhrady platieb.

Úhrada čiastky z vyúčtovacej faktúry nebola nikdy tak jednoduchá ako prostredníctvom QR kódu. Stačí len zosnímať kód (obsahujúci všetky platobné údaje potrebné na úhradu) z vyúčtovacej zostavy prostredníctvom dnes bežne používaného mobilného telefónu – smartphone s nainštalovanou aplikáciou svojej banky a následne platbu potvrdiť.

Použitím tejto novinky je umožnené robiť úhradu platby jednoduchým nasnímaním kódu. Vykonanie platby je rýchle a bez chýb, ktoré by vznikli napríklad pri prepisovaní platobných údajov z faktúry do platobnej aplikácie.