Konferencie DOMUS 2013 s exkluzívnymi témami

17.10.2013

Prednášková miestnosťOktóber je obľúbeným mesiacom odborných konferencií. Nebolo tomu inak ani pri príprave už siedmeho ročníka DOMUS konferencie venovanej všetkým používateľom informačného systému DOMUS. Tak ako je už tradíciou, pripravené boli paralelne dve konferencie: jedna pre českých zákazníkov – v krásnych priestoroch Zámku Loučeň a pre slovenských v hoteli Partizán na Táloch v Nízkych Tatrách.

V odbornom programe bola predstavená implementácia SEPA - Single Euro Payments Area v rámci systémov DOMUS a FINUS. SEPA predstavuje faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. V rámci SEPA môžu podniky zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok ako v rámci domácej krajiny. Používatelia systémov DOMUS a FINUS sú už pripravení na prevody v štandarde SEPA.

Konferencia DOMUS 2013Okrem iných noviniek dostala priestor elektronická faktúra priamo zo systému DOMUS. V ponímaní správy bytov sa týka predovšetkým elektronického doručovania zálohového predpisu a ročného vyúčtovania. Systém bol odskúšaný v pilotnej prevádzke pri doručení vyúčtovania už za rok 2012 v máji roku 2013 u vybraných správcov bytov. V budúcom roku je otvorený pre doručovanie u všetkých správcov. 

Ďalšou predstavenou novinkou bol systém notifikácií prostredníctvom SMS v rámci kontroly spotreby energií domácnosti. Systém neustále monitoruje zasielané údaje z bezdrôtových meračov vody a tepla napojených na internet a v prípade prekročenia hraničných hodnôt zašle vlastníkovi bytu upozornenie prostredníctvom SMS alebo e-mailom. Grafické zobrazenie spotrieb si následne vlastník môže pozrieť prostredníctvom portálu www.poschodoch.sk.

Na oboch konferenciách sa okrem odborného programu mohli zákazníci potešiť aj večerným programom. Či už to bola špeciálna nočná prehliadka zámku, ktorú mimochodom, odporúčame všetkými desiatimi alebo ľudový večer na slovenskej konferencii spojený s vyrezávaním fujár a pletením prútených košíkov a samozrejme zábavou do bieleho rána.

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe tepla. Jeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 450 tisíc priestorov na Slovensku a v Českej republike.

DOMUS je komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý neustále sledujeme vývoj požiadaviek trhu a legislatívne zmeny.
Nová verzia produktu DOMUS 8 výrazne znižuje prácu s údajmi, jednoduchšie sa v ňom spracováva ročné zúčtovanie a predovšetkým vďaka vyššej úrovni riadenia získavajú správcovia na trhu potrebnú konkurenčnú výhodu.

Viac nájdete na tejto stránke.

Konferencia DOMUS ČR 2013  Konferencia DOMUS SR 2013  Konferencia DOMUS SR 2013