Viete, že vlastníci bytov môžu hlasovať na schôdzi vlastníkov elektronicky?

05.05.2021

Dňa 30. marca 2021 bol schválený vládny návrh zákona 115/2021 Z. z. Vďaka nemu počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní uplatniť aj prostredníctvom elektronického hlasovania.

Spoločnosť ANASOFT sa preto rozhodla čo najrýchlejšie zapracovať možnosť elektronického hlasovania do informačného systému DOMUS, ktorý spravuje už viac ako 800.000 bytových a nebytových priestorov.

Minulý týždeň ANASOFT predstavil prostredníctvom online vysielania riešenie svojim zákazníkom. Ide o skupinu zhruba 250 správcov, ktorí tak môžu svojim klientom poskytnúť inovatívnu možnosť elektronického hlasovania.

Ako funguje elektronické hlasovanie vlastníkov

Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní, podľa osobitného predpisu, uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie.

Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali.

Elektronické hlasovanie je umožnené pre všetkých vlastníkov, ktorých správcovia spravujú priestory v informačnom systéme DOMUS. Elektronické hlasovanie je zapracované cez portál www.poschodoch.sk.

Hlasovať môžu vlastníci, ktorí majú podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii alebo elektronickú komunikáciu majú riešenú v zmluve o výkone správy. 

Ako prebieha elektronické hlasovanie

Elektronické hlasovanie obsahuje dve operácie. Prvou je zaslanie emailu vlastníkovi, ktorý obsahuje webovú adresu hlasovania.

V druhom kroku príde SMS správa, v ktorej sa nachádza jedinečný kód hlasovania vlastníka. Týmto spôsobom je zabezpečené overenie dvoma spôsobmi – cez email a cez telefón.

Rozšírené možnosti hlasovania

Systém umožňuje, aby paralelne prebiehalo viacero hlasovaní. V jednom hlasovaní je možné podať viac otázok pre hlasovanie. Systém automaticky vyhadzuje duplicity v emailoch či pri telefónnych číslach, takže napríklad developerovi, ktorý má 50 bytov nepríde 50 rovnakých emailov ani SMS správ.

Napriek tomu vlastník viacerých priestorov má možnosť hlasovať za každú nehnuteľnosť zvlášť, pokiaľ je na to dôvod. Takisto môže zvoliť možnosť rovnakého zrýchleného hlasovania pre všetky priestory naraz.

Po ukončení hlasovania príde potvrdzovací email vlastníkovi zodpovednému za hlasovanie. Mail obsahuje prílohy - hlasovacie listiny za všetky priestory.

Kedy bude spustené elektronické hlasovanie

Informačný systém DOMUS momentálne testuje nasadenie elektronického hlasovania na vybraných domoch, pričom samotné spustenie sa po otestovaní a doladení očakáva v strede mája 2021.

Do konca roka 2021 zdarma

Spoločnosť ANASOFT sa rozhodla, že využitie novej funkčnosti elektronického hlasovania bude pre jej klientov bezplatné do konca roka 2021.

mohlo by vás zaujímať

Transparentnejšie a efektívnejšie. Zákazníci majú právo na častejšie informovanie o spotrebe tepla a vody.

Efektívna spotreba energií nemá byť iba mottom, ale skutočne naplneným cieľom, ktorý uchová zdravé životné prostredie a ušetrí peniaze zákazníkov. Začínajú platiť pravidlá, ktoré umožňujú lepšie sledovať spotrebu tepla a vody.

Správcovia, ochráňte online komunikáciu so svojimi klientmi šifrovaním!

V dobe, keď väčšina ľudí využíva na komunikáciu možnosti, ktoré im prináša počítač či smartfón s mobilným internetom, je na mieste otázka, ktorú si skôr či neskôr položí asi každý používateľ. A tentoraz nejde o to, či sa to dá lacnejšie, ale o to „Do akej miery je moja komunikácia bezpečná?“ 

Stále chodíte na poštu so zásielkami pre vlastníkov bytov? S hybridnou poštou už netreba.

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie zásielok sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov.