Aplikácia pre odpočet meračov prešla testom zákazníkov

09.09.2014

ANASOFT, ktorý spravuje v informačnom systéme DOMUS viac ako 450 tisíc bytových a nebytových priestorov na Slovensku a v Čechách, vyvinul mobilnú aplikáciu pre odpočet meračov - POSCHODOCH. SPRAVBYTKOMFORT,a .s. Prešov, s ktorým už dlhú dobu aktívne spolupracuje na rozvoji nových aplikácií, podrobil túto aplikáciu  tvrdému testovaniu priamo v zákazníckych podmienkach správcovskej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

aplikácia poschodochPodľa slov Ing. Jána Lukáča, ktorý má na starosti oddelenie IT v spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, bola mobilná aplikácia POSCHODOCH úspešne nainštalovaná a otestovaná na viac ako 4600 bytoch. Použitím aplikácie bol ušetrený čas a technika na nahadzovanie odpočtov, spresnila sa evidencia odpočtov, a doplnila o aktuálne fotografie meračov.

 „Aplikáciu sme prvýkrát úspešne použili a vyskúšali v praxi pri polročných kontrolných odpočtov studenej a teplej vody v bytoch koncom júna 2014. Odpočty sme realizovali cez Študentský servis, ktorý nám zabezpečil 24 odpočtárov (študentov) vlastniacich mobilné zariadenia s OS Android, ktoré dokonale ovládali a boli podmienkou k výkonu práce. Na jedného študenta pripadlo približne 200 bytov, čo bolo fyzicky v danom čase zvládnuteľné.

Po úvodnom krátkom zaškolení boli odpočtári schopní cez WIFI pripojenie si okamžite stiahnuť do svojich mobilných zariadení z Google Play androidovú aplikáciu POSCHODOCH. Následne po pridelení mena a hesla sa im automaticky stiahli príslušné odpočtové hárky. Po krátkom poučení a inštruktáži ako postupovať pri odpočtoch, ako komunikovať s užívateľmi bytov a ako používať svoje mobilné zariadenie pri fotografovaní stavov meračov studenej a teplej vody, boli schopní kvalitne vykonávať odpočty v bytoch.

Počas vykonávania odpočtov si naši technici správy bytov pochvaľovali možnosť sledovať vykonávanie odpočtov svojich odpočtárov priebežne v systéme DOMUS. Mali podrobný prehľad o stave a spôsobe odpočítavania jednotlivých meračov a bolo možné si priamo pozerať fotografie stavov meračov. Následne po ukončení odpočtov si každý technik prešiel evidenciu odpočtov v svojich rajónoch a v prípade potreby urobil korekcie alebo ručne doplnil chýbajúce odpočty na základe papierových návratiek, podpísaných užívateľmi bytov v prípade, že užívateľ bytu bol nezastihnuteľný.

Odpočty týmto spôsobom sme vykonali v 4610 bytoch (z toho kompletne odpočítaných 3404 bytov, odpočítaných s chybami 577 bytov a neodpočítaných z rôznych dôvodov 629 bytov). Celková úspešnosť bez nutnosti zásahu technika do evidencie odpočtov bola 76% bezchybných odpočtov.

Už teraz sa tešíme na koncoročné odpočty, ktoré plánujeme vykonávať týmto spôsobom v maximálne možnom rozsahu. Použitím aplikácie POSCHODOCH sa ušetril čas a technika na nahadzovanie odpočtov, spresnila a sprehľadnila sa evidencia odpočtov a doplnila evidenciu  o aktuálne fotografie meračov, ktoré nahradili podpisy na papierových odpočtových hárkoch a sú dostupné kedykoľvek k nahliadnutiu v našej databáze.“

Viac o aplikácii POSCHODOCH nájdete na tejto stránke.