ANASOFT pripravuje novú verziu DOMUS 8

16.04.2010

Domus-logoANASOFT sa v súčasnom období venuje vo svojom DOMUS systéme téme ročného vyúčtovania nákladov. DOMUS je otvorený systém a neustále ho zdokonaľujeme. Každoročne zapracovávame okrem legislatívneho rámca aj návrhy a pripomienky jednotlivých užívateľov z predošlého obdobia. Snažíme sa vybrať návrhy, ktoré sú blízke väčšine užívateľov a teda zapracované návrhy získajú čo najväčší úžitok. Súčasne okrem programových úprav sa snažíme o vytvorenie čo najlepších podmienok podpory užívateľom akými sú napríklad pripravované školenia k ročnému vyúčtovaniu.

Môžeme s potešením ohlásiť pripravovanú verziu DOMUS 8, na ktorej už intenzívne pracujeme. V pripravovanej verzii dôjde k zásadným zmenám organizácie IS DOMUS jednak v oblasti užívateľského rozhrania a prístupu k jednotlivým aplikáciám, ale aj v oblasti služieb v súvislosti s používaním IS DOMUS. Verzia 8 prinesie veľké zmeny a bude vydaná koncom roka a o jednotlivých podrobnostiach budeme zákazníkov informovať.

 

Späť na novinky