Zvýšenie kvality služieb poskytovaných správcami budov

03.06.2019

Zvýšenie kvality služieb poskytovaných správcami budov

Prevzaté z portálu ASB.sk

Správcovia bytových a nebytových priestorov majú k dispozícii mobilnú aplikáciu eDOMUS. Táto aplikácia poskytuje okamžitý prístup k dátam a umožňuje meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Spoločnosti zaoberajúce sa správou budov môžu zefektívniť činnosť svojich pracovníkov v teréne a zvýšiť kvalitu služieb, ktoré poskytujú zákazníkom. Softvérová spoločnosť ANASOFT, vyvíjajúca softvér pre správu bytových a nebytových priestorov DOMUS, už dva roky prevádzkuje aplikáciu pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje pristupovať k dátam a meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Softvér DOMUS využíva v súčasnosti na Slovensku a v Českej republike vyše 250 správcovských spoločností, ktoré v ňom spravujú viac ako 650-tisíc priestorov. „Mobilná aplikácia eDOMUS, ktorá funguje s operačnými systémami iOS aj Android, je prepojená so systémom DOMUS, takže údaje evidované správcom v informačnom systéme sú prístupné presne tam, kde ich zamestnanci často potrebujú – v teréne,“ vysvetľuje Jozef Turóci, obchodný manažér spoločnosti ANASOFT...

Viac o mobilnej aplikácii eDOMUS sa dozviete na portáli ASB.sk.