Webinár SZBD - Elektronické hlasovanie | Pozvánka

25.05.2021

Dňa 30. marca 2021 bol schválený vládny návrh zákona 115/2021 Z. z. Vďaka nemu počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní uplatniť aj prostredníctvom elektronického hlasovania. Slovenský zväz bytových družstiev (SZBD) preto pozýva na webinár venovaný aktuálnej téme elektronického hlasovania.

Program webinára

Hlasovanie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov
Prezentuje: JUDr. Jana Kubicová a JUDr. Silvia Ivaničová – členky Právnej komisie SZBD

Elektronické hlasovanie v praxi zo skúšobného elektronického hlasovania na Stavebnom bytovom družstve Púchov
Prezentuje: Pavol Hlušek, riaditeľ

Prezentácia elektronického hlasovania spoločnosťou ANASOFT, praktická ukážka implementácie tejto funkčnosti do informačného softvéru DOMUS
Prezentuje: Ing. Jozef Turóci, riaditeľ divízie pre bytové domy

Pre koho je webinár určený

  • štatutárnym zástupcom družstva
  • vedúcim pracovníkom družstva
  • manažérom bytových domov
  • správcom bytových domov
  • vedúcim pracovníkom IT
  • právnikom

Termín konania webinára

02. 06. 2021 so začiatkom o 13.00 hod.

Ako sa prihlásiť na webinár SZBD o elektronickom hlasovaní

Pokiaľ máte záujem o webinár, kontaktujte priamo Slovenský zväz bytových družstiev alebo píšte na adresu szbd@szbd.sk