Valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku aj s DOMUSom | Pozvánka

16.05.2022

Po dvoch rokoch sa koná zaujímavé podujatie pre všetkých členov Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS). V dňoch 2. - 3. júna sa v Starom Smokovci pripravuje Valné zhromaždenie členov ZBHS a následná odborná konferencia.

Program odbornej konferencie je tvorený mimoriadne aktuálnymi témami, akými sú rast ceny energií a regulácia týchto cien, energetická kríza, alternatívne zdroje energií pre bytové domy, skúsenosti so solárnymi systémami či tepelnými čerpadlami, kombinovaná výroba tepla a elektriny.

V druhej časti - Správa bytových domov sa zas objavia prezentácie na témy digitálne riešenia pre úsporu energií, význam digitalizácie či likvidácia poistných udalostí.

Spoločnosť ANASOFT bude prezentovať novinky z informačného systému DOMUS, akými sú elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a efektívny spôsob zasielania vyúčtovania s doručenkou.