Štatistika odoslaných emailových zásielok z DOMUSu

22.07.2022

Informačný systém DOMUS, ktorý spravuje a neustále vyvíja spoločnosť ANASOFT, tento rok prekročil hranicu počtu spravovaných priestorov na Slovensku a v Českej republike 850.000.

V súvislosti na kovidovú situáciu posledných mesiacov už aj tak pomerne populárna služba zasielania zásielok emailom nabrala na sile. Na bezkontaktnú formu odosielania zásielok typu ročné vyúčtovanie, predpis, upomienka alebo faktúra prešli ďalší klienti.

Služba zasielania dokumentov emailom je integrovaná priamo v DOMUSe a používateľ sa k odoslaným zásielkam vrátane príloh môže kedykoľvek vrátiť vo forme zaslaného PDF. Ďalšími významnými výhodami elektronického podania sú aj nízke náklady či sledovanie stavu zásielok pomocou elektronických doručeniek.

Celkový počet odoslaných emailových zásielok k 30.6.2022 bol 447.772.

Najväčší progres vo využití služby elektronického odoslania emailom zaznamenal dokument ročného vyúčtovania služieb.

Vývoj počtu odoslaných zásielok ročného vyúčtovania je znázornený v nasledujúcom grafe: