Seminár Vyúčtovanie služieb za rok 2022 | Pozvánka

15.02.2023

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2022.

Seminár sa uskutoční v sídle spoločnosti v Bratislave prezenčne alebo online.

Je určený všetkým správcom bytových priestorov, ktorí majú informačný softvér DOMUS.

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Užívatelia, Predpis, Analýza, Merače a Účtovníctvo.

Cieľovou skupinou sú všetci používatelia pracujúci s agendou ročného vyúčtovania bez ohľadu na úroveň znalostí.

Termíny školení prezenčne

  • 2., 9., 16., 23., 30. marec 2023
  • 6., 13., 20., 27. apríl 2023

Miesto školenia

Sídlo spoločnosti ANASOFT - Bratislava, Mlynská dolina 41

Termíny školení online

28. marec 2023 a 25. apríl 2023