Seminár Vyúčtovanie služieb za rok 2021 | Pozvánka

25.01.2022

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Vyúčtovania služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2021.

Seminár sa uskutoční v sídle spoločnosti v Bratislave prezenčne alebo online.

Je určený všetkým správcom bytových priestorov, ktorí majú informačný softvér DOMUS.

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Užívatelia, Predpis, Analýza, Merače a Účtovníctvo.

Cieľovou skupinou sú všetci používatelia pracujúci s agendou ročného vyúčtovania bez ohľadu na úroveň znalostí.

Termíny školení prezenčne

  • 24. február 2022
  • 3., 10., 17., 24. marec 2022
  • 7., 14., 21. apríl 2022

Miesto školenia

Sídlo spoločnosti ANASOFT - Bratislava, Mlynská dolina 41

Termíny školení online

31. marec 2022 a 28. apríl 2022