Seminár Ročné vyúčtovanie za rok 2023 – Vyhláška 503/2022 Z.z. o rozpočítaní tepla

03.01.2024

V súvislosti s blížiacim sa termínom ročného vyúčtovania, spoločnosť ANASOFT pripravila seminár Ročné vyúčtovanie za rok 2023 – Vyhláška 503/2022 Z.z. o rozpočítaní tepla.

Seminár sa uskutoční v sídle spoločnosti v Bratislave prezenčne alebo online.

Je určený všetkým správcom bytových priestorov, ktorí majú informačný softvér DOMUS.

V rámci seminára budú prezentované a precvičené všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním s úzkou nadväznosťou na príbuzné evidencie ako sú: Pasporty, Užívatelia, Predpis, Analýza, Merače a Účtovníctvo.

Cieľovou skupinou sú všetci používatelia pracujúci s agendou ročného vyúčtovania bez ohľadu na úroveň znalostí.

Termíny školení prezenčne

  • 23., 30. január 2024
  • 1., 8., 15., 22., 27., 29. február 2024
  • 5. marec 2024

Miesto školenia

Sídlo spoločnosti ANASOFT - Bratislava, Mlynská dolina 41

Termín školení online

  • 13. február 2024