Ročné vyúčtovanie 2016 bez problémovť

16.02.2017

Ročné vyúčtovanie v DOMUSe bez problémov

Spoločnosť ANASOFT sa pravidelne venuje svojim klientom v súvislosti so správou nehnuteľností. Každý rok pre viac ako 250 firiem zo Slovenska a Čiech pripravuje série rôznych školení, ktoré umožňujú jednoducho a pohodlne spravovať informačný softvér DOMUS. 

V súvislosti s blížiacim sa vyúčtovaním služieb a úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2016 sa organizujú už pravidelné školenia týkajúce sa problematiky ročného vyúčtovania nákladov. Školenia sú určené pre všetkých správcov, ktorí vykonávajú vyúčtovanie v informačnom systéme DOMUS. 

Školenie je pripravované pre nových klientov, ako aj pre skúsenejších používateľov, ktorí si zopakujú všetky dôležité úkony a činnosti súvisiace s ročným vyúčtovaním, s úzkou nadväznosťou na nadstavbové moduly softvéru DOMUS. 

Z obsahu školenia vyberáme: 

  • Príprava a nastavenie časti Ročné vyúčtovanie
  • Evidencia a nastavenie položiek vyúčtovania s dôrazom na zmeny pri importe a rozpočítavaní spotrieb a vplyv nastavení na výstup Vyúčtovanie užívateľa.
  • Výstupy Vyúčtovanie užívateľa, Správa o činnosti správcu, parametre výstupov a ich vplyv na zobrazenie údajov
  • Využitie výstupu Správa o činnosti správcu pre publikovanie Plánu opráv s dôrazom na správne vedenie zdrojových evidencií
  • Konštrukčné prvky a revízie – číselníky a evidencia v Pasportoch a publikovanie vo výstupe Správa o činnosti správcu
  • Zásielky, Elektronická schránka a Zelená pošta – distribúcia a archivácia výstupov a ďalších príloh súvisiacich s vyúčtovaním
  • Informácie k aplikácii Vyhlášky č. 240/2016 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v informačnom softvéri DOMUS
  • A mnohé ďalšie...

Školenia budú prebiehať v bratislavskom sídle ANASOFTu počas mesiacov február a marec. Pokiaľ máte záujem o informácie ohľadom školení alebo samotného informačného systému DOMUS pre správcov bytových a nebytových priestorov, neváhajte a ozvite sa nám.