Používanie informačného systému DOMUS v roku 2015

16.05.2016

DOMUS v roku 2015V súvislosti s ročným vyúčtovaním za rok 2015 sme sumarizovali používanie systému DOMUS.

V príprave na vyúčtovanie sme zaznamenali 10-násobné zvýšenie používania mobilnej  aplikácie DOMUS - odpočet meračov, ktorou bolo odčítaných viac ako 100.000 koncoročných odpočtov meračov a vytvorila viac ako 80.000 fotiek týchto meračov.

Fotky meračov sú následne prístupné pracovníkom správcu cez systém DOMUS a vlastníkom bytov cez portál www.poschodoch.sk.

Naši zákazníci spracovali ročné vyúčtovanie pre viac ako 530.000 priestorov. V rámci tohto vyúčtovania urobili naši zákazníci aj 80.000 vyúčtovaní na základe pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. To predstavuje 10% nárast voči predchádzajúcemu roku.

DOMUS v roku 2015

Vzostupný trend zaznamenalo aj zasielanie SMS správ, ktorých bolo zaslaných takmer 40.000.

Tou najdôležitejšou, ktorá ovplyvňovala veľa aktivít, bolo koncom roka vydanie novej verzie informačného systému DOMUS 9. Tú sme do konca februára 2016 nainštalovali viac ako 200 zákazníkom napriek tomu, že inštalácia verzie 9 je pomerne náročná operácia, ktorá vyžaduje zmenu nastavení serverov, inštaláciu klientskych staníc a školenia koncových užívateľov. 

Sme nesmierne hrdí, že v roku 2015 sme získali ďalších zákazníkov, ktorí rozšírili používanie DOMUSu o viac ako 44.000 priestorov. Ďalších takmer 6.000 priestorov získali existujúci zákazníci prebratím nových objektov do správy, ktorým systém DOMUS v spojitosti s portálom www.poschodoch.sk poskytol konkurenčnú výhodu.

K 1.1.2016 je teda celkovo v systéme DOMUS spravovaných viac ako 550.000 priestorov. Tento rast je najvyšším za posledných 5 rokov. 

DOMUS štatistika