Podrástli sme vďaka vám. Ďakujeme.

14.03.2016

Vďaka našim klientom a ich návrhom, ktorými sa radi inšpirujeme, sa nám v uplynulom roku 2015 podarilo zrealizovať viacero zaujímavých noviniek v softvéri pre správu priestorov - DOMUS.

Tou najdôležitejšou, ktorá ovplyvňovala veľa aktivít, bolo koncom roka vydanie novej verzie informačného systému DOMUS 9. Tú sme do konca februára 2016 nainštalovali viac ako 200 zákazníkom napriek tomu, že inštalácia verzie 9 je pomerne náročná operácia, ktorá vyžaduje zmenu nastavení serverov, inštaláciu klientských staníc a školenia koncových užívateľov.

Sme nesmierne hrdí, že v roku 2015 sme získali ďalších zákazníkov, ktorí rozšírili používanie DOMUSu o viac ako 44.000 priestorov. Ďalších takmer 6.000 priestorov získali existujúci zákazníci prebratím nových objektov do správy, ktorým systém DOMUS v spojitosti s portálom www.poschodoch.sk poskytol konkurenčnú výhodu.

K 1.1.2016 je teda celkovo v systéme DOMUS spravovaných viac ako 550.000 priestorov. Tento rast je najvyšším za posledných 5 rokov. 

V DOMUSe je spravovaných viac ako 550.000 priestorov

Vzostupný trend zaznamenalo aj zasielanie SMS správ, ktorých bolo zaslaných takmer 40.000.

10-násobné zvýšenie používania získala aplikácia pre odpočet meračov, ktorou bolo odčítaných viac ako 100.000 koncoročných odpočtov meračov a vytvorila viac ako 80.000 fotiek týchto meračov. Fotky meračov sú následne prístupné pracovníkom správcu cez systém DOMUS a vlastníkom bytov cez portál www.poschodoch.sk