Odpočty meračov on-line už samozrejmosťou

18.02.2019

Odpočty meračov on-line už samozrejmosťou

Energie sú jedným z najdrahších artiklov domácností a firiem. Preto je samozrejmé, že sa hľadajú cesty k ich šetreniu. Jednou z nich je mať svoje energie pod kontrolou prostredníctvom on-line monitoringu bezdrôtových meračov cez internet.

Požiadavka na zber dát z meračov bez nutnosti vstupovania do bytov a pravidelné informovanie spotrebiteľa o spotrebe je súčasťou aj platnej európskej legislatívy záväznej aj pre Slovensko (smernica EPaR 2012/27/EÚ). 

Čoraz viac spoločností integruje svoj systém on-line zberu denných odpočtov meračov v bytoch do systémov, ktoré spracujú domy a byty. Informačný softvér DOMUS, ktorý spracuje na Slovensku a v Čechách už viac ako 650.000 priestorov prevádzkuje službu Kontrola spotreby, ktorá sprístupňuje tieto denné spotreby vlastníkom bytov cez portál www.poschodoch.sk. Denné spotreby sa preberajú do DOMUSu z kompatibilných meračov mnohých výrobcov.  Od 1.1.2019 je možné použiť pre túto službu aj merače a systém zberu dát ENBRA Connect od spoločnosti ENBRA Slovakia s.r.o.   

Výhody tohto riešenia sú zjavné. Prístup technika do bytu je nutný len v prípade poruchy zariadenia. Odpočet je možné urobiť kedykoľvek, v akejkoľvek periodicite a jeho výsledok sa používateľovi zobrazí na internete na jeho osobnom počítači, telefóne či tablete. Celú správu a monitorovanie svojich spotrieb a vyúčtovaní je možné sledovať na akomkoľvek mieste na svete, stačí byť on-line. 

Odpočty meračov online

Systém je založený na bezdrôtových meračoch, ktoré vysielajú údaje zberaču. V dome je jeden zberač, ktorý je napojený na internet a na dennej báze posiela údaje z meračov na portál www.poschodoch.sk. Portál sprístupňuje údaje vlastníkom bytov, vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia. 

DOMUS je kompatibilný s viacerými spoločnosťami, ktoré poskytujú službu meračov on-line. Viac o nich nájdete na tejto stránke.