Najväčšia konferencia o správe nehnuteľností DOMUS 2016 predo dvermi

11.10.2016

DOMUS konferencia pre správcov bytov

Už po desiatykrát usporiada spoločnosť ANASOFT dve októbrové konferencie pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla - DOMUS. 

Ako prvá sa bude konať konferencia pre českých klientov v EA business hoteli Jihlava****. Druhou bude konferencia pre slovenských zákazníkov v Hotel&SPA Resort KASKADY**** v Sliači. 

Obe konferencie spája to, že účastníci konferencií – správcovia bytových a nebytových priestorov - sa dva dni plné prezentácií a workshopov zoznamujú s novinkami v systéme DOMUS za posledný rok. V rámci workshopov za zoznamujú s možnosťami efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách. 

 Hlavné témy konferencií DOMUS 2016:

  • Vykazovanie do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti priamo zo systému DOMUS 
  • Predvedenie nového dizajnu výstupov zo systému DOMUS pre obyvateľov bytov a jeho jednoduché zavedenie pre správcov používajúcich informačný softvér DOMUS
  • Zjednodušenie informovanosti vlastníkov bytov vďaka používaniu zásielok
  • Využitie hybridnej pošty efektívnym spôsobom už od jedného listu
  • Prístup k údajom cez mobilné aplikácie
  • Ako efektívnejšie spracovať ročné vyúčtovanie a mnohé ďalšie.

Samozrejmosťou sú aj osobné dvojdňové konzultácie so špecialistami na rôzne moduly softvéru – pre správcov, mzdy a personalistiku či výrobu tepla.

Pokiaľ máte záujem o viac informácií o programe pre správu domov a bytov, neváhajte a kontaktujte nás.