Predstavenie moderného spôsobu správy nehnuteľností

15.12.2016

Dva jesenné dni plné prezentácií a workshopov pre správcov bytových a nebytových priestorov už tradične organizuje spoločnosť ANASOFT pre svojich klientov na Slovensku a v Čechách.

Správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS – sa tak každoročne stretnú a oboznamujú sa s možnosťami efektívneho nasadenia noviniek vo svojich firmách.

Dve októbrové konferencie v Jihlave a Sliači s účasťou vyššou ako 270 účastníkov tak spájali nasledovné témy. 

 

Hlavné témy DOMUS konferencie 2017

Predvedenie nového dizajnu výstupov zo systému DOMUS pre obyvateľov bytov a jeho jednoduché zavedenie pre správcov používajúcich informačný softvér DOMUS

Vypracovali sme jednotný, moderný a veľmi prehľadný vzor výstupov z informačného systému DOMUS. Vďaka novým výstupom sme pre svojich klientov zabezpečili:

 • Lepšiu prehľadnosť
 • Zrozumiteľné prezentovanie údajov
 • Jednoduchosť
 • Jednotnosť

Nový dizajn výstupov sme zapracovali do nasledovných zostáv:

 • Faktúra
 • Predpis
 • Ročné vyúčtovanie
 • Správa o činnosti správcu

Pozrite si ukážky výstupov:

Nový dizajn výstupov DOMUS - faktúra     Nový dizajn výstupov DOMUS - predpis

Predstavenie prototypu aplikácie eDOMUS pre prístup k údajom cez mobilný telefón s aktívnymi operáciami

Prístup k údajom kedykoľvek a kdekoľvek iba so svojím smartfónom bude čoskoro možné s mobilnou aplikáciou eDOMUS. Ide napríklad o informácie o byte, jeho vlastníkoch, nahlasovanie závad na dome kdekoľvek v teréne.

Mobilná aplikácia eDOMUS umožní:

 • Sprístupniť informácie z DOMUSu a ekonomického modulu FINUS kdekoľvek 
 • Získať informácie o zariadeniach označených QR kódom
 • Aktualizovať kontaktné údaje - email, telefón, kontaktnú adresu.
 • Nahlasovať  poruchy, či aktualizovať stav konštrukčných prvkov

eDOMUS byt      eDOMUS dom

Ďalšie témy Konferencií DOMUS 2016

 • Vykazovanie do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti priamo zo systému DOMUS 

 • Automatická tvorba kartotéky zaslaných výstupov na užívateľov cez systém zásielok

 • Využitie hybridnej pošty efektívnym spôsobom už od jedného listu

 • Ako efektívnejšie spracovať ročné vyúčtovanie a mnohé ďalšie

 

Pokiaľ máte záujem o viac informácií o programe pre správu domov a bytov, neváhajte a kontaktujte nás.