Mobilná aplikácia eDOMUS umožňuje správcom budov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb

16.05.2017

Tlačová správa / ANASOFT

Pracovníci správcovských spoločností dokážu k údajom súvisiacim s výkonom správy na diaľku pristupovať, aj ich do informačného systému vkladať.

Mobilná aplikácia eDOMUS umožňuje správcom budov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb

Spoločnosti zaoberajúce sa správou budov môžu zefektívniť činnosť svojich pracovníkov v teréne a zvýšiť kvalitu služieb, ktoré poskytujú zákazníkom. Softvérová spoločnosť ANASOFT, ktorá vyvíja softvér pre správu bytových a nebytových priestorov DOMUS, sprístupnila zákazníkom aplikáciu pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje pristupovať k dátam a meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Softvér DOMUS využíva v súčasnosti na Slovensku a v Českej republike vyše 200 správcovských spoločností, ktoré v ňom spravujú viac ako 600 tisíc priestorov. „Mobilná aplikácia eDOMUS, ktorá funguje s operačnými systémami iOS aj Android, je prepojená so systémom DOMUS, takže údaje evidované správcom v informačnom systéme sú prístupné presne tam, kde ich zamestnanci často potrebujú – v teréne,“ vysvetľuje Jozef Turóci, obchodný manažér spoločnosti ANASOFT.

eDOMUSAk napríklad pracovník správcovskej firmy potrebuje riešiť zatekanie na chodbe, stačí mu cez aplikáciu vybrať dom, kliknúť na vlastníka bytu, ktorý havarijný stav zrejme spôsobuje a môže priamo vytočiť jeho číslo. Ak na schôdzi potrebuje s vlastníkmi prebrať detaily súvisiace s opravou hradenou z fondu opráv, poľahky si vie nájsť sken faktúry a ihneď reagovať.

Cez eDOMUS majú správcovské firmy k dispozícii aj iné relevantné dokumenty, napríklad skeny zápisníc z predošlých domových schôdzí, revízne správy alebo energetické certifikáty budov. V mobilnej aplikácii si môžu overiť napríklad stav financií na konte vlastníka, alebo výšku úverového zaťaženia domu.

eDOMUSDôležité je, že pracovníci správcovských firiem môžu z mobilného zariadenia nielen pristupovať k údajom a priloženým dokumentom, ale aj informácie meniť a vkladať nové údaje,“ vysvetľuje Jozef Turóci. Ak technik na dome nájde rozbité vchodové dvere, ihneď vie poslať do systému žiadosť o opravu a pripojiť k nej fotky, ktoré urobí mobilom. Obdobne majú zodpovední pracovníci možnosť posielať do systému napríklad odpočty meračov, alebo vyplniť stavy konštrukčných prvkov pri obhliadke.

Okrem mobilnej aplikácie je systém DOMUS integrovaný aj s webovým portálom Poschodoch.sk, ktorý je prístupný pre všetkých zákazníkov správcovských spoločností. Napĺňanie webového portálu dátami vrátane priložených dokumentov prebieha automaticky, takže vlastníci si môžu cez web kontrolovať napríklad grafy spotreby, ročné vyúčtovania, alebo celkové náklady domu a fondu opráv.

Z budov, ktoré majú nasadené merače s diaľkovým odpočtom, sa stavy meračov každý deň prenášajú na portál Poschodoch.sk, odkiaľ sú prístupné vlastníkom bytov. Údaje sa automaticky vyhodnocujú a pri neštandardných odchýlkach, ako je napríklad mimoriadny nárast spotreby vody, systém upozorní užívateľa na riziko emailom alebo pomocou SMS,“ dodáva J. Turóci.

DOMUS umožňuje taktiež zasielať SMS na telefónne čísla na Slovensku aj v Českej republike, ktoré sa dajú využiť na zasielanie upomienok, upozornení o termíne schôdze či o odstávke elektriny. Odoslaná SMS zostáva evidovaná v systéme aj s termínom jej doručenia.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Odpočtárom už v pyžame otvárať nemusíte

S baterkou a po kolenách? Tak sa už merače nekontrolujú

Aplikácia od ANASOFTu pre odpočet meračov sa osvedčila

Ako si kontrolovať svoje účty za vodu a teplo