Online kongres Lepšia správa s odborníkmi na správu priestorov | Pozvánka

15.03.2021

VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021 už 17. – 19. marca 2021

Hlavné jarné podujatie Lepšia správa sa presúva do online priestoru. Pripravený je pútavý až trojdňový program plný diskusných fór nielen s tradičným osadenstvom odborníkov zo ZLSBD, ale aj iných odborníkov, ktorí majú čo k témam povedať, a ktorým dovolí súčasná situácia sa podujatia či už osobne alebo aspoň na diaľku zúčastniť.

Časový harmonogram programu je prispôsobený online podmienkam

Je veľký rozdiel byť fyzicky prítomný na prednáške a aktívne sa zapájať do diania programu, či prehodiť zopár slov s ďalšími účastníkmi, a sedieť pri počítači celý deň sledovaním online programu celý deň. Program každého jedného dňa je koncipovaný tak, aby posledná prednáška či diskusné fórum skončilo maximálne o 15:30 hod.

Automatický prístup k video archívu zo VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 a celý archív aj na USB kľúči

Tak ako aj po minulé roky, každý účastník získa bezplatne automatický prístup k prehľadnému video archívu všetkých prednášok a diskusných fór, ktoré si bude môcť kedykoľvek pozrieť znova. Navyše pre účastníkov budú  všetky diskusie a prednášky na USB kľúči, ktorý im bude doručený poštou. 

Program je zostavený až zo 14-tich diskusných fór

Osvedčenému formátu interaktívnych diskusných fór pokračuje. Ich súčasťou sa môžu účastníci stať aj na diaľku, prostredníctvom zapojenia sa do jednotlivých diskusií formou položenia otázky.  Pripravené sú témy: praktický pohľad na výpoveď zmluvy o výkone správy, problematické odovzdanie dokumentácie a dokladov domu pri výkone správy, správa bytového domu správcom po uplynutí výpovednej lehoty zo zmluvy o výkone správy bez zmeny formy správy a mnoho ďalších.

Členovia ZLSBD získajú ďalšie bytíky

Celý online prenos VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021 vrátane automatického prístupu k archívu je spoplatnený sumou 45 eur pre členov ZLSBD a 100 eur pre nečlenov. Členom ZLSBD sa automaticky výška poplatku pripočíta ku kreditom vo forme bytíkov, za ktoré simôžu zakúpiť vzorové zmluvy či dokumenty v E-SHOPE

Každý účastník automaticky získa „Manuál vedenia schôdzí a zhromaždení vlastníkov bytov a NP“ a „Praktický manuál ochrany osobných údajov“

Pre účastníkov je pripravený nie jeden, ale rovno dva bonusy v podobe praktického manuálu vedenia schôdzí a zhromaždení vlastníkov a praktického manuálu ochrany osobných údajov, ktoré pomôžu vyhnúť sa problémom a možným pochybeniam v súvislosti s výkonom správy či už v oblasti organizácií schôdzí a zhromaždení vlastníkov alebo pri porozumení ochrany osobných údajov. Oba tieto dokumenty získa bezplatne každý z účastníkov VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021.

Prehľadný graficky spracovaný zoznam povinných revízií pre každého účastníka ako bonus

Pre niekoho možno banalita, no pre niekoho veľká pomôcka. Prehľad všetkých povinných revízií spolu s lehotami je spracovaný špeciálne pre túto udalosť. Každý účastník ho samozrejme dostane bezplatne.