Konferencie pre správcov bytových a nebytových priestorov s exkluzívnymi témami

05.11.2018

DOMUS konferencie 2018

Už po dvanástykrát spoločnosť ANASOFT usporiadala tematické konferencie pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla - DOMUS. 

Obe konferencie sú pokladané za špičku v oblasti správy bytových a nebytových priestorov. Počas dvoch dní plných odborných prezentácií sú klienti informovaní o novinkách a vylepšeniach v systéme DOMUS. 

V sérii praktických prednášok sa mohli zoznámiť s tvorbou plánu opráv zo stavu konštrukčných prvkov, používaním revízií a vymáhanie nedoplatkov pomocou upomienok spolu s výpočtom úrokov z omeškania. V rámci workshopov zas videli možnosti efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách. 

Hlavné témy konferencií DOMUS 2018 

Novinky v mobilnej aplikácii eDOMUS

Mobilná aplikácia eDOMUS predstavuje mobilnú kanceláriu, ktorá prináša správcom 100% komfort pri práci, kdekoľvek a kedykoľvek. V najbližšej aktualizácii aplikácie sú dostupné aktívne operácie, cez ktoré môžu zamestnanci priamo v teréne editovať rôzne údaje ako aj vkladať nové záznamy do databázy. Pribudlo aj priame napojenie na zobrazenie mapových podkladov k jednotlivým adresám, prehľadné zobrazenie faktúr bytových domov a ďalšie. Novinkami v aplikácii boli ukázané možnosti využitia QR kódov a predstavenie ďalších modulov ako mobilných aplikácií – tentoraz pre výrobu a rozvod tepla a ekonomickú agendu. 

Informačná bezpečnosť (nielen) pre správcov

Ani správa bytov sa nevyhla napadnutiu škodlivým vírusom či vydieraniu zo strany hackera. Keďže ANASOFT ponúka vysoko špecializované služby ohľadom ochrany dát a mobilnej bezpečnosti, jedna prednáška bola venovaná práve možnostiam ochrany pred škodlivými útokmi na túto cieľovú skupinu. A pár rád aj pre ostatných: používajte firewall, pravidelne aktualizujte operačný systém (servery/počítače/mobily), nainštalujte si aktualizované Endpoint security riešenie (antivírus, antispam, antibot, antispyware atd.), zálohujte, inovujte verzie operačných systémov a hardvéru a vzdelávajte používateľov (pre rozpoznanie phishingu a pod.). 

Novinky pre ekonomickú agendu

Klienti, ktorí v DOMUSe spravujú svoju ekonomickú agendu – podvojné účtovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov a evidencie majetku, pracujú v module FINUS. Tento rok boli predstavené novinky, ktoré prinášajú prospešné a veľmi prívetivé zjednodušenie práce. Ide napríklad o prepojenie adresára firiem na databázu FinStat, kde sa automaticky vyplnia údaje po zadaní IČO. Zaujímavé sú taktiež nové výstupy ako objednávky, upomienky či dodacie listy, ktoré spĺňajú nielen estetické ale aj užívateľské hľadisko. 

Panelová diskusia „Aké zmeny v správe by ste prijali v nasledujúcom období?“

Novinkou posledného ročníka konferencií bola možnosť participovať na pripravovaných zmenách v informačnom softvéri DOMUS. Ohlasovanými zmenami bude prechádzať najväčší portál pre obyvateľov bytov Poschodoch, spôsob evidencie schôdzí a tiež nahlasovania požiadaviek.

Klienti tak mali možnosť ovplyvniť budúci vývoj aplikácií, ktorý v konečnom dôsledku má snahu prispievať k dokonalému úžitku a komfortu používateľa.