Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Používanie systému DOMUS pre správu bytov v roku 2017 v číslach

25.01.2018

Počet spravovaných priestorov vyšší než 600.000

Správa bytových a nebytových priestorov prechádza v posledných rokoch vplyvom moderných technológií k neustálemu posunu. Správa sa stáva automatizovanou, jednoduchšou, prístupnou kedykoľvek a kdekoľvek.

Informačný systém DOMUS, ktorý spravuje a neustále vyvíja spoločnosť ANASOFT, tento rok prekročil počet spravovaných priestorov v Českej a Slovenskej republike hranicu 600.000. 

Obr.: Počet spravovaných priestorov

DOMUS: počet spravovaných priestorov 2017

Toto číslo sa odráža aj v počte ročných vyúčtovaní, ktorých bolo v roku 2017 viac ako pol milióna. Softvér DOMUS v roku 2017 súhrne vykonal viac ako 5.800 inštalácií a upgradov. Pri nich sme našim používateľom sprístupnili viac ako 600 noviniek v systéme.

SMS správyZasielanie SMS správ 

Najrýchlejšie sa rozvíjajúcou službou sa v roku 2017 stalo zasielanie krátkych SMS správ. Tie správcovia využívajú na informovanie napríklad ohľadom nedoplatkov či urgentných opráv a zmien v domoch a bytovkách.

V roku 2017 bolo takýchto správ zaslaných viac ako 120.000. Z celkového počtu 240 zákazníkov používa zasielanie SMS správ 60 zákazníkov. 

Odoslaná SMS správa zostáva evidovaná v systéme aj s termínom jej doručenia. SMS je možné použiť na generovanie upomienok, ktoré automaticky dopĺňajú výšku dlhu, dátum splatnosti a číslo účtu. Využívané sú tiež na upozornenia o termíne schôdze, odstávke médií, zaslanie PF a pod.

Obr.: Počet zaslaných SMSDOMUS: zasielanie SMS správ v 2017

Zasielanie listov hybridnou poštou

Zasielanie listov hybridnou poštouStále populárnejšou sa stáva služba zasielania listov hybridnou poštou. Ide o službu, kedy správca môže využiť službu operátora hybridnej pošty, ktorý mu faktúru, predpis, ročné vyúčtovanie alebo upomienku vytlačí, poskladá, zaobálkuje a spolu s prílohami podá na pošte.

Hybridná pošta  je integrovaná priamo v  moduloch DOMUS a používateľ sa k nej vie vrátane príloh kedykoľvek vrátiť vo forme zaslaného PDF.

Služba sa stala prístupnejšou od zmeny operátora hybridnej pošty. Od konca roka 2016 poskytuje v Českej a Slovenskej republike službu hybridnej pošty spoločnosť Zelená pošta – www.zelenaposta.sk už od jedného listu. Dovtedy bola určená pre zásielky väčšie ako 2.000 listov. Táto skutočnosť zdvojnásobila počet spoločností využívajúcich túto službu.

Obr.: Počet zaslaných listov hybridnou poštou

DOMUS: Zasielanie listov hybridnou poštou 2017

BYTY S DIAĽKOVÝMI MERAČMI

Diaľkové merače v bytoch

Diaľkové merače patria do čoraz väčšej skupiny smart technológií v bytoch a domoch. Vykurovanie a teplá voda je tak monitorovaná permanentne a nedochádza k žiadnym prekvapeniam vo vyúčtovaní. Údaje z týchto meračov sa zobrazujú na portáli www.poschodoch.sk, kde si vlastníci môžu nastaviť aj upozornenia v prípade nezvyčajnej spotreby. V roku 2017 bolo daných do prevádzky takmer dvojnásobné množstvo meračov podporujúcich denné odpočty priamo do systému DOMUS oproti roku 2016.

Obr.: Počet bytov so službou diaľkových meračov

DOMUS: Byty s diaľkovými meračmi 2017

Odpočty meračov mobilným telefónomOdpočty meračov mobilným telefónom

Pre odpočty meračov, ktoré je potrebné vykonávať vizuálne, poskytuje DOMUS mobilnú aplikáciu, ktorá nahrádza odpočtové hárky. Miesto podpisu obsahuje odpočet fotku merača s odčítaným stavom a číslom merača. Následne sa stavy a fotky automaticky zapisujú do DOMUSu k odpočítaným stavom a vlastníci si tieto fotky môžu pozrieť cez portál www.poschodoch.sk.

Veľký nárast používania aplikácie bol v roku 2016. V tomto roku sa počet odčítaných meračov mierne zvýšil pribudnutím nových zákazníkov. Z dlhodobého hľadiska však počet odčítaných meračov sa bude znižovať tak, ako sa budú vymieňať merače s diaľkovým odpočtom.

Obr.: Počet odpočtov mobilom

DOMUS: Odpočty meračov mobilným telefónom 2017

Portál poschodoch.skPortál pre vlastníkov bytov www.pochodoch.sk

Ideálnym riešením pre zákazníkov správcov  - pre užívateľov bytov - je portál poschodoch.sk.

Obyvateľ bytu má prístup k údajom o svojom byte a dome. Správca má zas plnú kontrolu nad zobrazovanými údajmi.

Nájdete tu napríklad konto užívateľa, grafy spotrieb, ročné vyúčtovanie, nástenku domu, náklady domu, informácie od správcu, fond opráv, revízie. 

Obr.: Počet registrovaných užívateľov na www.poschodoch.sk

DOMUS: Portál pre vlastníkov bytov www.pochodoch.sk 2017 

Pokiaľ máte otázky či záujme o poskytnutie ďalších informácií o produkte DOMUS či službách súvisiacich so správou bytov, neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám Vaše otázky zodpovieme.