Novinky-blog

03.03.2020

Kongres LEPŠIA SPRÁVA 20 s témami o bytovej politike, bezpečnosti a spokojnosti bývania

Pozývame vás IV. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020, kde odznejú aktuálne témy vo vzťahu k vymožiteľnosti domového poriadku a tiež…

08.11.2019

ONE-ON-ONE Workshop pre správu I Pozvánka

Využite jedinečnú šancu byť účastníkom modernej koncepcie workshopu formou one-on-one. V zahraničí často využívané efektívne…

17.10.2019

Inovácie v správe priestorov nosnými témami DOMUS konferencií 2019

Spoločnosť ANASOFT má za sebou ďalší ročník konferencií venovaných správcovským spoločnostiam a bytovým družstvám. Používatelia…

22.08.2019

Najnovšia generácia softvéru pre správu budov I Pozvánka

Najnovšie trendy a najzaujímavejšie funkcionality informačného softvéru pre správu bytových a nebytových priestorov budú…

03.06.2019

Zvýšenie kvality služieb poskytovaných správcami budov

Správcovia bytových a nebytových priestorov majú k dispozícii mobilnú aplikáciu eDOMUS. Táto aplikácia poskytuje okamžitý…

05.04.2019

DOMUS na medzinárodnej konferencii pre správu bytových domov

V poradí už 8. medzinárodná konferencia Správa budov 2019, ktorá sa zameriava na oblasť výkonu správy bytových domov a NP…

18.02.2019

Odpočty meračov on-line už samozrejmosťou

Čoraz viac spoločností integruje svoj systém on-line zberu denných odpočtov meračov v bytoch do systémov, ktoré spracujú…

15.11.2018

Efektívna správa a obnova bytových domov

Jesenná medzinárodná konferencia Správa budov 2018 sa konala v Českej republike. Išlo o prvý ročník, kde sa spoločnosť ANASOFT,…

05.11.2018

Konferencie pre správcov bytových a nebytových priestorov s exkluzívnymi témami

Už po dvanástykrát spoločnosť ANASOFT usporiadala tematické konferencie pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré…

25.10.2018

ANASOFT medzi inovátormi roka

Spoločnosť ANASOFT sa stala laureátom inauguračného ročníka súťaže logistických inovácií, Ocenenie LOG-IN.

07.06.2018

Kvalita a bezpečnosť opäť potvrdená ISO normou

Spoločnosť ANASOFT koncom mája úspešne absolvovala recertifikačný audit a získala tak na nasledujúce tri roky certifikát…

23.05.2018

Pripravenosť softvéru DOMUS na GDPR

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pre správu bytov. Pre našich zákazníkov sledujeme legislatívne zmeny…