Novinky-blog

26.04.2013

QR kód vo vyúčtovaní slúžiaci na úhradu faktúry

ANASOFT pripravil mobilnú novinku pre svojich klientov – možnosť úhrady prípadného nedoplatku z ročného vyúčtovania prostredníctvom…

25.09.2012

Konferencia DOMUS 2012

Dovoľte nám opäť Vás pozvať na KONFERENCIU DOMUS 2012, ktorá sa bude konať v dňoch 23.-24.10.2012, v Hoteli Sitno vo Vyhniach.

03.09.2012

KONFERENCIE DOMUS 2012 pre správcov a výrobcov tepla

V dňoch 16.-17.októbra v Říčanoch pri Prahe a 23.-24.októbra v hoteli Sitno vo Vyhniach sa uskutočnia dve konferencie zamerané…

29.05.2012

Už 70.000 domácností získalo vstup na portál poschodoch.sk

Už viac ako 70 000 domácností dostalo svoj registračný kód na vyúčtovaní za rok 2011. Registračné kódy môžu používatelia…

16.04.2010

ANASOFT pripravuje novú verziu DOMUS 8

Môžeme s potešením ohlásiť pripravovanú verziu DOMUS 8, na ktorej už intenzívne pracujeme. Verzia 8 prinesie veľké zmeny…

02.11.2009

Systém DOMUS je certifikovaný na Windows7

Spoločnosť ANASOFT získala spolu so spustením predaja nového operačného systému Windows 7 certifikáciu na systém DOMUS. Produkt…

15.01.2009

Systém DOMUS presiahol magickú hranicu v spravovaní bytov

Komplexný informačný systém DOMUS pokrýva všetky činnosti správcu bytových a nebytových priestorov. Vďaka jeho unikátnosti…

15.01.2009

Správca bytových domov o Konferencii DOMUS - FINUS 2008

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. usporiadala v dňoch 15. – 16.10.2008 v hoteli Sitno vo Vyhniach Konferenciu DOMUS –…

19.06.2008

Konferencia DOMUS 2008 v ČESKEJ REPUBLIKE

Spoločnosť ANASOFT v dňoch 11. až 12.júna 2008 organizovala 2.ročník konferencie užívateľov informačného systému DOMUS pre…

19.10.2007

Konferencia DOMUS - FINUS 2007

2. ročník Konferencie DOMUS – FINUS sa uskutočnil 16. – 17. októbra 2007 v hoteli Partizán na Táloch. Tentoraz bola ústredným…