Výroba tepla

Modul Výroba tepla

Modul Výroba tepla je určený výrobcom tepla spadajúcim pod Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Sleduje náklady, odpočty meračov a z nich vyplývajúce spotreby, generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

Zabezpečí proces celej výroby tepla od nákladov, cez odpočty až po fakturáciu v priebehu roka a zúčtovaním na konci roka. Podporuje rozhodovanie manažmentu výstupmi, ktoré analyzujú náklady a výnosy.

Poskytuje prehľad o technologických zariadeniach z pohľadu pasportizácie, revízií nákladov a predovšetkým výnosov.
Pozrite si reálnu ukážku zo systému.

Inovácie pre výrobcov tepla

eTeplo - mobilná aplikácia pre výrobcov tepla

Prístup k údajom kdekoľvek a kedykoľvek. Aplikácia sleduje náklady, odpočty meračov a z nich vyplývajúce spotreby. Poskytuje prehľad o technologických zariadeniach  tam, kde to zamestnanci potrebujú - v teréne.

Mobilná aplikácia pre odpočet meračov

Odpočet meračov bez papiera, priamo cez vlastný mobilný telefón. Aplikácia umožní odčítať merače v bytoch pomocou mobilného zariadenia so systémom Android. Zároveň umožní odfotiť merač, stav zapíše do databázy správcu a užívateľom bytov pošle správu o odpočte emailom alebo SMSkou.

Moderné odpočty meračov cez internet

S našimi partnermi to nie je problém. Používame štandardné merače s diaľkovým odpočtom, ktoré sú odpočítavané zberačmi údajov inštalovanými v dome. Zberače zasielajú stavy meračov priamo na centrálny server. Portál poschodoch.sk sprístupňuje na dennej báze údaje vlastníkom bytov, vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia.