T - modul Výroba tepla

DOMUS X - Modul Výroba teplaZabezpečenie sledovania a fakturácie výroby tepla.

Zabezpečí proces celej výroby tepla od nákladov, cez odpočty až po fakturáciu v priebehu roka a zúčtovaním na konci roka.

Podporí vaše rozhodovanie výstupmi, ktoré analyzujú náklady a výnosy.

Poskytne vám prehľad o vašich technologických zariadeniach z pohľadu pasportizácie, revízií nákladov a predovšetkým výnosov.