F - modul FINUS

DOMUS X - Modul FINUSProstredníctvom modulu dostanete okamžité informácie o platobnej disciplíne, plnení plánu alebo hospodárskom výsledku v jednotlivých častiach firmy.

Umožňuje správu všetkých činností organizácie, od príjmu záväzkov, ich vnútorného rozdelenia a zaevidovania, cez výdaj materiálu a služieb na zabezpečenie zákaziek až po vystavenie zodpovedajúcich pohľadávok.

Súbežne prebieha evidencia finančných tokov, ktorá v závislosti od podmienok spojenia s finančnými inštitúciami môže prebiehať automaticky.

Sumárne sa všetky údaje o finančných tokoch zbiehajú v účtovníctve, ktoré zabezpečuje integritu a zastrešuje celý systém.