DOMUS 11 - užitočné vylepšenia pre vás

Softvérová spoločnosť ANASOFT už viac ako 30 rokov neustále vyvíja informačný systém DOMUS, ktorý predstavuje komplexné riešenie pri správe bytových a nebytových priestorov a pri výrobe teplaJeho výhody využívajú správcovia pri správe viac ako 1.000.000 priestorov na Slovensku a v Českej republike.

Rok 2022 je rokom novej verzie s názvom DOMUS 11. Tá prináša mnoho vylepšení, ale taktiež významné zmeny, ktoré posúvajú softvér DOMUS jednoduchšie a účelnejšie k používateľovi.

otvorené bankovníctvo

Cieľom využitia otvorených bankových služieb pomocou API rozhraní je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie sťahovať a párovať platby a získať tak okamžitý prehľad o transakciách na bankových účtoch bytových domov a spoločenstiev.

Systém DOMUS sa ráno o 6:00 spojí s bankou, stiahne bankové výpisy, spustí automatické párovanie a keď prídete do práce, už viete kto zaplatil a kto nie.

Verzia 11 prináša Otvorené bankovníctvo cez:

  • Databanking 2.0 pre účty v Slovenskej sporiteľni
  • Premium API Tatrabanky pre účty vedené v týchto bankách:
  • Tatrabanka
  • Všeobecná úverová banka
  • ČSOB SK
  • Raiffeisen banka
  • Unicredit Bank SK
  • Fio banka

inteligentné párovanie

Inteligentné párovanie pre optimalizáciu prichádzajúcich platieb zaistí najvyššiu možnú úroveň miery automatizácie a vyššiu efektivitu.

Jedná sa o funkciu pri pravidelnej platbe, kde automatické párovanie nevie identifikovať platbu cez základné identifikátory - VS, KS a pod. Ak používateľ DOMUSu raz takúto platbu identifikuje ručne, pri následnej platbe systém rozpozná (naučí sa) ako sa tieto platby riešili v minulosti a bude ich párovať aj v budúcnosti rovnako. Inteligentné párovanie prebieha v rámci automatického párovania ako posledný krok. Ak systém automaticky nič nenašiel, preveruje, či taký pohyb v minulosti na účte nenastal. Z nájdenej pôvodnej transakcie sa prenesie informácia o určenom pohybe a párovacom symbole. Aj sa transakcia historicky nenájde, systém označí, že sa platba nedala žiadnym spôsobom identifikovať a bude čakať na ručné priradenie, ktoré si novo zapamätá.

kontrola spotreby na portáli POSCHODOCH.SK

Ide o významnú funkčnosť portálu s ohľadom na situáciu na trhu energií. Pokiaľ sú v dome kompatibilné merače s dennými odpočtami a tomu prispôsobené zbernice dát, portál sprístupňuje údaje o denných spotrebách vody, tepla alebo chladu. Zároveň umožňuje aj porovnávanie dennej spotreby voči priemernej spotrebe v celom dome v súlade so smernicou Európskej únie o energetickej účinnosti (EED) - 2018/2002/EU. Vďaka tejto službe má vlastník prehľad o svojej spotrebe a môže ovplyvniť svoje správanie.

Služba Kontrola spotreby je unikátna tým, že vlastník má všetko na portáli o svojom byte – www.poschodoch.sk a nemusí sa registrovať na iný odpočtový portál.

Spolupracujeme so spoločnosťami poskytujúcimi denné odpočty meračov cez internet.

INFORMATíVNe MeraČE

Pre ešte jednoduchšiu prácu s meračmi verzia 11 prináša automatické nahadzovanie meračov. Pokiaľ externá spoločnosť robí rozúčtovanie a zároveň je dostupný systém denných odpočtov, tak sa merače automaticky nahrajú po ich montáži. V praxi to vyzerá tak, že do týždňa po namontovaní meračov sa tieto merače zobrazia v DOMUSe bez tohto, že by sa čokoľvek zadávalo do systému manuálne.

ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE

Vďaka elektronickému hlasovaniu môže o dôležitých záležitostiach v dome rozhodnúť každý vlastník jednoducho z pohodlia svojej obývačky či kancelárie na diaľku – cez mobil, tablet či počítač. Vlastník dostane do e-mailu link, na ktorý klikne a na obrazovke sa mu zobrazí téma alebo viaceré témy hlasovania. Súčasne vidí termín, v ktorom je potrebné poslať hlas a tiež podiel na spoločných priestoroch bytového domu. Následne označí svoje rozhodnutie v danej veci a odošle. Hlasovanie je chránené pred zneužitím alebo nesprávnym zakliknutím dvojstupňovým zabezpečením – SMS a e-mailom. Po ukončení hlasovania príde vlastníkovi potvrdzovací e-mail s informáciou o hlasovaní.

EXTERNé SCHVAľOVaNie

Pomocou procesu externého elektronického schvaľovania faktúr je možná komunikácia medzi správcovskou spoločnosťou a zástupcami domov. Tí uskutočnia schválenie pohodlne pomocou PC, tabletu či mobilu.

Správca faktúry zaeviduje do systému a následne systém odošle vybraným domovým funkcionárom faktúru na schválenie. Každému schvaľovateľovi je zaslaný unikátny notifikačný email s podrobnými informáciami k predmetnej faktúre vrátane príslušného skenu a inštrukciami k schváleniu/neschváleniu. Po vykonanom schválení je priebeh viditeľný v informačnom softvéri DOMUS. Ak je výsledkom neschválenie, tak zástupca vyplní dôvod nechválenia.

Riešenie je jednoduché na konfiguráciu a spustenie. Prebieha pomocou vytvorenia unikátnych odkazov na portáli www.poschodoch.sk i bez nutnosti registrácie.