Ochrana systému DOMUS

Při vývoji systému myslíme samozřejmě i na bezpečnost samotného produktu, avšak při neustále přibývajících sofistikovaných hrozbách, které přicházejí s moderními technologiemi, je třeba myslet i na další ochranu systému. Mezi takové typy ochran patří např. antivirový software, firewall, aktualizační balíčky apod. V neposlední řadě bychom neměli zapomínat pravidelně inovovat hardware a software, což také výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti celého řešení. 

ANTIViROVÝ SOFTwaRe

Každý počítač připojený do sítě internet nebo do firemní sítě, je vystaven možným hrozbám, a proto potřebuje pravidelné kontroly a vyčištění od škodlivých programů antivirovým softwarem. Pokud se včas správně nezareaguje, z nakaženého počítače připojeného do firemní sítě může virus postupně rozšířit na ostatní počítače v síti. Je doporučeno v pravidelných intervalech provádět kontroly antivirovým softwarem a také sledovat aktivitu antivirového softwaru na jednotlivých zařízeních prostřednictvím centrální řídící konzoly. 

FIREWALL / BEZPEČNOSTNí BRÁNA

Firewall / bezpečnostní brána je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo z firemní sítě a v závislosti na nastavení brány firewall je buď zablokuje nebo jim umožní vstup do firemní sítě. Firewall pomáhá zabraňovat útočníkem nebo škodlivému kódu (např. Červům, virům) získat přístup k serverům, počítačem prostřednictvím firemní sítě nebo internetu. Je proto doporučeno mít zapnutou a správně nastavenou bránu firewall, t. j. povolit pouze ty porty, které jsou žádané a potřebné a vše ostatní zakázat. 

AKTUALIZAČNí BALÍČKY / UPDATES

Výrobci softwarů se snaží o vylepšování a opravování chyb svého softwaru, a proto by měly starostliví správci a uživatelé věnovat pozornost aktualizacím používaných softwarů. V mnoha případech aktualizací operačního systému je možné zajistit vyšší kompatibilitu operačního systému s jinými aplikacemi, odstranit bezpečnostní díry a pod. Je proto doporučeno provádět pravidelné aktualizace operačních systémů a softwarů. 

INOVace HARDwaRU A SOFTwaRU / UPGRADES

Nové technologie, ať už z pohledu hardwaru nebo softwaru, přicházejí mezi nás velmi rychlým tempem a neustále se vylepšují. Víceletý server nebo počítač se zastaralým operačním systémem může nadále fungovat navenek stejně, ale může být méně odolný vůči novým bezpečnostním rizikům a virům, nemluvě o tom, že může kdykoliv přestat fungovat, protože dosáhne svou hranici životnosti. Výrobci pro zastaralý hardware a software časem už neřeší podporu a kompatibilitu novějších softwarů a odolnost vůči novým bezpečnostním hrozbám je tak výrazně nižší. Je proto doporučeno pravidelně inovovat hardware i software v pravidelných intervalech. Při serverech je doporučený interval inovace každých 5-6 let.