Kontrola spotřeby - technologický partner

Napojení odečtů měřičů na službu Kontrola spotřeby

Kontrola spotřeby spočívá v přenášení denních/týdenních/měsíčních odpočtů do DOMUSu a následně jejich zobrazování přes portál www.poschodech.cz. Tímto způsobem může správce vyhovět povinnosti od 1.1.2024 poskytovat měsíční informace o spotřebě uživatelům bytů dle novely č.j. 67/2013 Sb. (EED)

Pro spuštění služby Kontrola spotřeby je potřebné mít nahozena čísla měřičů a jejich umístění v informačním softwaru DOMUS, i když rozúčtování provádí externí dodavatel. S rozúčtovacími společnostmi došlo k dohodě, že i přesto, že dochází k externímu rozúčtování, poskytují údaje o informativních měřičích a uživatel tak nemusí data zadávat manuálně.

V důsledku toho dělíme partnery do 2 skupin:

Společnosti, které poskytují denní/měsíční odečty s tím, že správce musí nahodit čísla měřičů:

 • Ista
 • Enbra
 • Techem
 • Metra Šumperk
 • Profiterm
 • Rekostav
 • Dodavatel úspor
 • Renova
 • Inmes
 • Jakýkoliv dodavatel, který je schopen komunikovat ve smyslu specifikace

Společnosti, které navíc poskytují i čísla a umístění měřičů, pokud dělají rozúčtování:

 • Enbra
 • Ista
 • Techem
 • Rekostav
 • Inmes – v přípravě
 • Jakýkoliv dodavatel, který je schopen komunikovat ve smyslu specifikace

Specifikace pro integraci na službu Kontrola spotřeby

Integrace na službu Kontrola spotřeby je možná 2 způsoby:

Přes REST API

Partner vytvoří a zpřístupní nám REST API, které systém DOMUS pravidelně volá s následujícími parametry:

Autentifikace přes předem dohodnutý autorizační kód (například):

Auth ha456fjkasdhfjksdhlfjkasdhfklsa546

 

Parametry volání:

 • DateFrom – stavy od tohoto data
 • DateTo – stavy po toto datum
 • SerialNum – stavy za konkrétní měřič, pokud null tak za všechny, které mají jít do Anasoftu

 

Odpověď – JSON, který obsahuje MINIMÁLNÍ následující pole:

[

  {

    "SerialNum":"5143516",

    "Data":[

      {

        "Value":"39.13,

        "Unit":"m3",

        "Date":"2021-04-27"

      }

    ]

  }

]

CSV souborem nahrávaným na náš SFTP server

Alternativně lze připravit CSV soubor, který partner pravidelně nahrává na náš SFTP server a obsahuje minimální údaje jak jsou uvedeny u REST API.

Specifikace pro poskytnutí čísel a umístění měřičů

Partner vytvoří a zpřístupní nám REST API, které systém DOMUS pravidelně volá s následujícími parametry:

Autentifikace přes předem dohodnutý autorizační kód (například):

Auth ha456fjkasdhfjksdhlfjkasdhfklsa546

 

Parametry volání:

 • DateFrom – Omezení pouze na měřiče, které jsou platné po tomto datu.
 • Location – Omezení pouze na měřiče, které jsou v prostorách začínajících na tento String.

 

Odpověď – JSON, který obsahuje následující pole:

 • Date - Platnost údajů k*
 • Devices - Seznam měřičů*
 • Location - Označení prostoru u správce, KMČ, VS*
 • TypeUnit - Měrná jednotka*
 • Room - Místnost, kde je měřič umístěn*
 • Media – Médium*
 • CW – studená voda
 • HW – teplá voda
 • HT – topení
 • CO - chlazení
 • EL – elektrická energie
 • GW – šedá voda
 • SerialNumber - Výrobní, sériové číslo měřiče*
 • RadioNumber - Výrobní číslo, sériové číslo radiomodulu*
 • RadioType - Typ radiomodulu, výrobní označení
 • Seq - Pořadové číslo v rámci prostoru, číslo stupačky*
 • DateFrom - Datum instalace měřiče*
 • Correction - Korekce pro výpočet spotřeby*

 

Kde * značí povinné pole (minimální sada).

Pro podrobnou specifikaci nás kontaktujte.