Mobilní aplikace pro odečet měřičů

Odečet měřičů bez papíru, přímo přes vlastní mobilní telefon

Mobilní aplikace umožní odečítat měřiče v bytech pomocí mobilního zařízení se systémem Android. Zároveň umožní vyfotit měřič, stav zapíše do databáze správce a uživatelům bytů pošle zprávu o odečtu e-mailem nebo SMSkou.

Výhody aplikace jsou v tom, že namísto papírových odečtů nyní mohou odečtáři posílat odečtové archy přímo přes vlastní mobilní telefon. Aplikace je vytvořena pro zákazníky informačního systému DOMUS, ale mohou si ji vyzkoušet všichni přímo na vlastním mobilním telefonu se systémem Android stažením z internetu. Je vhodná pro odečet měřičů vody ale i poměrových rozdělovačů topných nákladů.

Aplikaci Odečet měřičů lze napojit na jakýkoliv informační systém správce.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ APLIKACE

  • Přes vlastní informační systém se vygenerují elektronické odečtové archy na webový portál  poschodech.cz
  • Odečtář spustí aplikaci Odečet měřičů, v níž se mu zobrazí přidělené elektronické odečtové archy
  • V bytě odečtář zapíše stavy měřičů, udělá fotografie měřičů, vyžádá si e-mail, telefon
  • V dosahu WIFI zašle stavy do systému konkrétního správce a vlastníkům bytů e-mail se stavy a fotkami 

Aplikace Odečet měřičů nahrazuje papírové odečtové archy mobilními zařízeními se systémem Android. Podpis vlastníka na odečtovém archu je nahrazen fotografií měřiče s odečteným stavem.

Demo přístup si můžete bezplatně vyzkoušet jeho  stažením z Obchod Google Play