Transparentnější a efektivnější. Zákazníci mají právo na častější informování o spotřebe tepla a vody.

24.02.2021

Efektivní spotřeba energií nemá být pouze mottem, ale skutečně naplněným cílem, který uchová zdravé životní prostředí a ušetří peníze zákazníků. Začínají platit pravidla, která umožňují lépe sledovat spotřebu tepla a vody.

NOVÁ SMĚRNICE PRO DODAVATELE TEPLA A VODY

Od října 2020 totiž platí směrnice, kterou Evropská unie prostřednictvím členských států donutila dodavatele tepla a vody častěji informovat spotřebitele o spotřebě na jejich odběrných místech. 

V praxi to znamená, že spotřebitel získal právo požádat o informování o reálné spotřebě ve frekvenci každé tři měsíce. Pokud tak sám neučiní, informace bude dostávat dvakrát ročně. Smyslem daného opatření je to, aby byl spotřebitel motivován lépe spravovat svou spotřebu. Pokud se o spotřebě přes zimu dozví až na jaře, nedokáže spotřebu zpětně ovlivnit. Pokud je informován častěji, má reakční dobu na zjištění neefektivních bodů spotřeby, úpravu vytápěcího režimu, či investici do modernějších a šetrnějších technologií. 

Jestliže dostal například informaci o spotřebě tepla ex post a sumárně za celé topné období, nemohl efektivně analyzovat slabá místa svého vytápěcího režimu a i když na možná úsporná opatření myslel, často na ně do další topné sezóny zapomněl či zanevřel. 

Informace o spotřebě má zároveň obsahovat více údajů – cenu a náklady na energie, informaci o emisích CO2, informaci o směsi paliva, historii spotřeby, či porovnání s průměrnou spotřebou.

Změna je vyústěním transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. prosince 2018, která změnila směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetické efektivnosti. 

INFORMACE O SPOTŘEBĚ KAŽDÝ MĚSÍC

O častější informování smí žádat ti zákazníci, kteří mají v odběrném místě instalovány moderní měřiče umožňující vykonávat dálkový odečet. Od začátku roku 2022 bude možné žádat informace o spotřebě nebo vyúčtování každý měsíc. Od tohoto data taktéž nebude možné instalovat na odběrná místa měřiče neumožňující dálkový odečet. Pokud daný odběrný bod nedisponuje přístroji, které není možné odečítat dálkově, v roce 2027 bude povinností tyto zařízení modernizovat.

JEDNODUCHÉ ZOBRAZENÍ SPOTŘEB NA PORTÁLE POSCHODECH.CZ

Společnost ANASOFT, která už dlouhodobě přináší jedno z nejlepších softwarových řešení pro správce bytových a nebytových prostor na Slovensku a v Čechách - DOMUS, připravuje novou verzi portálu www.poschodech.cz, který je určen vlastníkům bytů.

V části Kontrola spotřeby přináší přepracované zobrazení spotřeb, které vyhovují směrnici o energetické efektivnosti. Přinášejí porovnání nejen vůči průměru domu, ale i vůči porovnatelnému bytu.

Též zohledňují klimatickou náročnost při porovnávání mezi roky. Jinými slovy zohledňují slabší a silnější zimu.

KOMPLEXNÍ ÚDAJE NA PORTÁLE

Výhodou portálu www.poschodech.cz je také to, že kombinuje spotřeby i od různých výrobců. Měřiče na vodu totiž může mít uživatel bytu od jednoho výrobce a měřiče tepla od jiného. Na portále se tyto údaje o spotřebách spojí pod jedním kontem.

Kromě údajů o spotřebách, na portále www.poschodech.cz se nachází i množství údajů o správě domu. Údaje, které zajímají všechny vlastníky. Příkladem je fond oprav, faktury domu, zápisy ze schůzí, revizní zprávy apod.

 

Mohlo by vás zajímat

Správci, ochraňte online komunikaci se svými klienty šifrováním!

V době, kdy většina lidí využívá ke komunikaci možnosti, které jim přináší počítač či smartphone s mobilním internetem, je na místě otázka, kterou si dříve či později položí asi každý uživatel. A tentokrát nejde o to, zda se to dá levněji, ale o to „Do jaké míry je moje komunikace bezpečná?“  

Spravujte nemovitosti online. Zásilky dokážete doručovat i bez tisku a pošty.

Správci budov řeší dnes a denně otázky, jak si splnit svoje povinnosti a zůstat v těžkých chvílích v kontaktu s domácnostmi, za jejichž bezpečí a komfort jsou zodpovědní. 

Stále chodíte na poštu se zásilkami pro vlastníky bytů? S hybridní poštou už to není potřeba.

Hybridní pošta je komplexní řešení zabezpečení výroby, balení, třídění zásilek a jejich zaslání adresátům podle adresních údajů uvedených na zásilce. Podání zásilek se realizuje elektronicky - zasláním nebo odevzdáním údajů.