DOMUS novinky srpen 2022

05.09.2022

DOMUS

Informační systém DOMUS pro správu bytů a nebytových prostor a ERP systém FINUS neustále zapracovávají novinky kvůli aktuálnosti systému. 

Informace jsou určeny zejména pro specialisty pracující s informačním systémem DOMUS nebo FINUS.

Portál poschodech.cz  – nové výstupy odečtů

Na základě vícero podnětů od uživatelů portálu se zapracovaly dva nové výstupy a to Denní odečty za objektDenní spotřeba za objekt. Oba výstupy jsou určeny pro funkcionáře a poskytují jim informace o denních odečtech a spotřebě za celý objekt.

Denní odečty za objekt

Denní spotřeba za objekt

Portál poschodech.cz  – nový výstup Výpis z konta uživatelů

Výstup se po aktivaci v modulu IsAdmin zobrazí v sekci "Bytový dům" s přístupem jen pro domovní funkcionáře.

Výstup zobrazí parametrizovatelný výpis z konta uživatelů v řádcích za sebou s údaji:

  • variabilní symbol
  • jméno a příjmení uživatele
  • typ a druh pohybu v kontě uživatele (předpis, platba, zůstatek)
  • datum splatnosti
  • částku

Výstup je možné exportovat do CSV nebo vytisknout.

Portál poschodech.cz  –  výstup Revize

Na základě podnětů od uživatelů portálu byla umožněna administrace zobrazování těchto revizí a to upravením parametru „Zobrazovat revize" (nastavuje se v modulu IsAdmin). Přibyly možnosti  "Všechny revize" a "Aktuální revize".

Výstup Revizí zobrazuje všechny plánované revize za dům, vchod nebo prostor.