DOMUS novinky říjen 2022

08.11.2022

Informační systém DOMUS pro správu bytů a nebytových prostor a ERP systém FINUS neustále zapracovávají novinky kvůli aktuálnosti systému. 

Informace jsou určeny zejména pro specialisty pracující s informačním systémem DOMUS nebo FINUS.

Rozúčtování - nové nastavení

Přibylo nové nastavení do číselníku v Ročním vyúčtovámmí v modulu Rozúčtování. Nové nastavení ovlivňuje jak se bude inicializovat období vyúčtování při vytváření nového období.

Pokud je nastavení zvoleno, inicializuje se vytvořené období vyúčtování jen těm objektům, které mají v předchozím období vyúčtování položky vyúčtování v nákladech objektů.

Pokud nastavení není zvoleno, inicializuje se i těm objektům, které končí před vytvoření nového období vyúčtování.

Výše uvedené pravidlo platí jen při vytváření období vyúčtování ručně, t.j. F4 nebo F5, ne procesem. 

Pasporty – revize

Zapracovala se další kontroly při používání způsobu evidování revizí a jejich poruch. 

Při zapnutém nastavení "Přísnější kontrola práce při nahrávání závad" se při vytváření průběhu revize s úkonem "Provedení" a "Odložení" vyžaduje vložení protokolu o provedené revizi. V opačném případě systém nedovolí vytvořit průběh revize.

Při vytváření nového průběhu revize je povinné vyplnit datum "Odstranit do" u jednotlivých poruch.

Service desk - požadavky

Rozšíření funkčnosti při označení pole Synchronizovat změny do modulu Finus. Úprava údajů na požadavku údržby se provede i když je potvrzený a existuje k němu nepotvrzená objednávka.  Pokud bude objednávka potvrzená, tak se změna nevykoná.