DOMUS novinky květen 2022

25.05.2022

DOMUS

Informační systém DOMUS pro správu bytů a nebytových prostor neustále zapracovává novinky kvůli aktuálnosti systému. Z těch, které jsme zapracovali v předchozím měsíci, vybíráme:

DORUČENKA: NOVÁ SLUŽBA PRO ODESÍLÁNÍ ZÁSILEK - EMAIL S VÝZVOU NA STÁHNUTÍ DOKUMENTŮ

Emailová doručenka je služba doručení dokumentů emailem.

Tělo mailu obsahuje odkaz, na který když příjemce klikne, otevře se mu webová stránka, kde si může jednotlivé dokumenty stáhnout.

Zároveň při kliknutí je zapamatováno časové razítko, které se přenese do informačního systému DOMUS a zobrazí u dané zásilky jako čas otevření.

Je to garance, že zásilka byla doručena.

Více informací naleznete v článku.

MĚŘIČE – NOVÝ VÝPOČET

Při výpočtu spotřeby z předchozího/následujícího odpočtu je možnost nastavit výpočet, který ignoruje změnu uživatele.

Tímto způsobem lze celoroční spotřebu rozdělit v poměru na jednotlivé uživatele. Pokud například není znám stav při odstěhování (k 31.7.2021 – kód odpočtu 13 z předchozího/následovného odpočtu).

Nastavení se nachází v rozpočtovém období a je standardně vypnuto (spotřeba uživatele se nepočítá na základě spotřeby jiného uživatele).

MĚŘIČE - NOVÝ PROCES E5 PRO PŘESUN CELÉ EVIDENCE MĚŘIČŮ - TĚLES Z BYTU DO BYTU V ROZSAHU JEDNÉ MÍSTNOSTI

Je-li ukončen prostor, který má místnost např.: k 31.3.2022 a odpočet v evidenci odpočtů k datu ukončení s kódem „odpočet“ a zároveň vytvořen nový prostor od 1.4.2022 s místností, pak lze tento proces použít a přesunout evidenci. Proces přesune těleso, měřič i odečet z původní místnosti na novou místnost. V parametrickém okně je třeba zadat datum ukončení prostoru, ze kterého je třeba přesunout evidenci.

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ - NOVÝ IMPORT "A10B IMPORT VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ - POLOŽKOVÝ FORMÁT (CSV)"

Struktura souboru je velmi podobná údajům v okně "Náklady uživatelů".

Sloupce souboru jsou: Variabilní symbol, Položka, Suma, Mj, SumaNa, PoložkaNa, Množství, Mj množství, Datum od, Datum do.

V řádcích jsou uvedeny jednotlivé variabilní symboly uživatelů a jejich vyúčtované položky.

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ - vyúčtovací sestava - tabulka s plochami

Do vyúčtovací sestavy "A11b Vyučtování uživatele - material design" je doplněna možnost zobrazit tabulku s plochami místností. Lze zobrazit až 4 typy ploch. Slouží jako doklad o výpočtu výsledných ploch prostoru, které byly použity při rozúčtování.

V parametrickém okně je zatržítko „Zobrazit tabulku místností“, kde si vyberete plochy a vedle případný popis, pokud nevyplníte popis, předvyplní se defaultní.

ROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ - přehledová sestava B26 - zobrazení vyúčtování vůči zaplacenému předpisu

Úprava výstupní sestavy "B26 Přehled vyúčtování prostorů". Do parametru "Ve druhém a třetím sloupci zobrazovat" je přidána nová možnost "Náklady celkem, Předpis celkem, Platby celkem, Vyúčtování (vůči platbám), Zůstatek k (s vyúčtováním), Částka nezobr. pol.".

Touto možností se v součtových datech zobrazí uvedené údaje. Tato možnost má smysl pouze při používání dělení nebo přiřazování plateb.

FINUS - EKONOMICKÝ SYSTÉM

OPĚTOVNÉ ODESÍLÁNÍ MAILŮ K EXTERNÍMU HLASOVÁNÍ

Externí hlasování je velmi praktická funkčnost pro potřeby odsouhlasení tj. schválení faktur domovními funkcionáři. Pokud domovní funkcionář resp. externí schvalovatel e-mail neobdržel, dopracovali jsme tlačítko pro opětovné odeslání.