Menu

Aplikace od ANASOFTu pro odečet meřičů se osvědčila

22.06.2015

POSCHODECH pro odpočet měřičů

Pokud plánujete odečty bytových a nebytových prostor, máme pro vás jednoduché řešení. ANASOFT, který spravuje v informačním systému DOMUS více než 500 tisíc bytových a nebytových prostor v Čechách a na Slovensku, vyvinul první mobilní aplikaci pro odečet měřičů - POSCHODECH. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, se kterým již dlouhou dobu aktivně spolupracuje na rozvoji nových aplikací, podrobil tuto aplikaci tvrdému testování přímo v zákaznických podmínkách správcovské společnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

Informoval portál TZB portal.sk. Jde o portál o technickém zařízení budov.

Podle slov Ing. Jána Lukáče, který má na starosti oddělení IT ve společnosti SPRAVBYTKOMFORT, byla aplikace POSCHODECH úspěšně nainstalována a otestována na více než 4600 bytech. Použitím aplikace byl ušetřen čas a technika na nahazování odečtů, zpřesnila se evidence odečtů a doplnila o aktuální fotografie měřičů.

„Aplikaci  jsme poprvé úspěšně použili a vyzkoušeli v praxi na pololetních kontrolních odečtech studené a teplé vody v bytech. Odečty jsme realizovali přes studentský servis, který nám zajistil 24 odečtářů (studentů) vlastnících mobilní zařízení s OS Android, které dokonale ovládali a bylo podmínkou k výkonu práce. Na jednoho studenta připadlo přibližně 200 bytů, což bylo v daném čase fyzicky zvládnutelné.

Po úvodním krátkém zaškolení si byli odečtáři schopnípřes WIFI připojení okamžitě stáhnout do svých mobilních zařízení z Google Playandroidovou aplikaci POSCHODECH. Následně po přidělení jména a hesla se jim automaticky stáhly přislušné odečtové lístky. Po krátkém poučení a instruktáži, jak postupovat u odečtů, jak komunikovat s uživateli bytů a jak používat své mobilní zařízení při fotografování stavů měřičů studené a teplé vody, byli schopni kvalitně provádět odečtů bytů.

Běhěmprovádění odečtů si naši technici správy bytů pochvalovali možnost sledovat provádění odečtů svých odečtářů průběžně v systému DOMUS. Měli podrobný přehled o stavu a způsobu odečítání jednotlivých měřičů a bylo možné si přímo prohlížet fotografie stavů měřičů. Následně po ukončení odečtů si každý technik prošel evidenci odečtů ve svých rajónech a v případě potřeby udělal korekce nebo ručně doplnil chybějící odečty na základě papírových návratek, podepsaných uživateli bytů v případě, že uživatel nebyl zastižen.

Odečty jsme tímto způsobem provedli v 4610 bytech (z toho kompletně odečtených 3404 bytů, odečtených s chybami 577 bytů a neodečtených z různých důvodů 629 bytů). Celková úspěšnost bez nutnosti zásahu technika do evidence odečtů byla 76 % bezchybných odečtů.

Použitím aplikace POSCHODECH se ušetřil čas a technika na nahazování odečtů, zpřesnila a zpřehlednila se evidence odečtů a doplnila evidenci o aktuální fotografie měřičů, které nahradiyi podpisy na papírových odečtových lístcích a jsou dostupné kdykoliv k nahlédnutí v naší databázi.“

POSCHODECH pro odpočet měřičůPOSCHODECH pro odpočet měřičůPOSCHODECH pro odpočet měřičů

Co je mobilní aplikace pro odečet měřičů

Aplikace POSCHODECH nahrazuje papírové odečtové lístky mobilními zařízeními se systémem Android. Podpis vlastníka na odečtovém lístku je nahrazen fotkou měřice s odepsaným stavem.

Princip fungování aplikace je velmi jednoduchý:

  • Přes vlastní informační systém se vygenerují elektronické odečtové lístky na webový portál www.poschodech.cz
  • Odečtář spustí aplikaci POSCHODECH, ve které se mu zobrazí přidělené elektronické odečtové lístky
  • V bytě odečtář zapíše stavy měřičů, udělá fotky měřičů, vyžádá si email, telefon
  • V dosahu WIFI zašle stavy do systému konkrétního správce a vlastníkům bytů email se stavy a fotkami.

Výhody mobilní aplikace jsou v tom, že namísto papírových odečtů nyní mohou odečtáři zasílat odečtové lístky přímo přes vlastní mobilní telefon. Aplikace je vytvořena pro zákazníky informačního systému DOMUS, ale mohou si ji vyzkoušet všichni přímo na vlastním mobilním telefonu se systémem Android stažením z internetu. Je vhodná pro odečet měřičů vody ale i poměrových rozdělovačů topných nákladů.

Aplikaci POSCHODECH na odečet měřičů je možné napojit na jakýkoliv informační systém správce.

Aplikaci si můžete bezplatně vyzkoušet jejím stažením z Obchod Google Play nebo vyhledáním klíčového slova POSCHODECH.  

Mohlo by vás taky zajímat:

Jak mít přehled o výdajích na bydlení

Nový DOMUS se inspiroval Office 2016

Jak si kontrolovat svoje účty za vodu a teplo