Menu

Efektivní správa a obnova bytových domů

16.11.2018

Správa budov Česká republika 2018

Podzimní mezinárodní konference Správa budov 2018 se konala v České republice. Šlo o první český ročník, kde se společnost ANASOFT, která vyvíjí software pro správu domů a bytů, stala partnerem akce. Konference byla určena především stavebním bytovým družstvům a profesionálním správcům domů.

Konference Správa budov CZ 2018 se uskutečnila ve dnech 25. – 26. 10. 2018 v hotelu Orea Voroněž v Brně. Jak dopadla? Na výbornou! V následující reportáži si přečtete, že ti, kteří se konference nezúčastnili, mohou litovat... a proč? Odpovídá Mgr. Eugen Kurimský, organizátor konference. (Rozhovor je publikován s dovolením portálu www.voc.sk.)

 

Úspěšná konference: "Správa budov CZ 2018"

Konference "Správa budov CZ 2018" se konala ve dnech 25-26. 10. 2018 v areálu hotelu Voroněž v Brně. Tento první (nebo spíše nultý) ročník konference, která má na Slovensku dlouholetou tradici a je nadmíru úspěšná se díky organizátorovi Mgr. Eugenu Kurimskému přesunula i do Čech. Letošní konference naznačila, že může dobře zakořenit i zde.

Co Vás přivedlo zorganizovat tuto konferenci v Čechách?

Stále tvrdím, že problémy a starosti, které mají stavební bytová družstva, správci i SVJ jsou v převážné většině shodné v obou našich bratrských státech. Ne náhodou jsem otevíral konferenci slovy, že tento termín byl naplánovaný na 100. výročí založení Československa. Není to tak dávno, co se Československá republika rozdělila na dva samostatné státy. Bytové domy, které mají správci v obou současných státech na starosti, se stavěly ve „starém“ Československu. Stavební soustavy, o které se staráme a spravujeme, jsou v obou našich zemích shodné. Z toho vyplývá i potřeba obnovy bytových domů, která je více méně podobná. Společné problémy, ale i radosti jsou pro mne hybnou silou, abychom i nadále pokračovali v organizaci podobných konferencí, kde bychom si navzájem vyměnili zkušenosti, našli to dobré a poučili se z chyb těch druhých. Je to na dobré vůli správců obou našich zemí.

Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy z konference?

Přiznávám upřímně, že jsem měl z konference velké obavy. Dnes už vím, že mentalita českých a moravských správců je celkem jiná než na Slovensku. Na konferenci uspořádané u nás v Bešeňovej se stejným zaměřením jsme měli přibližně 380 účastníků. Ale zpět do Čech. Úspěch každé konference tkví v její důkladné přípravě. Na informaci o brněnské konferenci jsme vynaložili obrovské úsilí, aby vše dopadlo co nejlépe. Dalo nám to zabrat. Rozeslali jsme 8 000 tištěných pozvánek s přihláškami, nekonečné množství e-mailů i nepočítaně telefonických pozvání. Dnes můžu říci: povedlo se! Výsledkem byla konference s necelou stovkou účastníků a hodnotíme to jako úspěch, když zvážíme, že šlo o první, respektive nultou akci tohoto typu v Čechách.

Přibližte nám program konference.

Moje poděkování patří nejen samotným účastníkům, ale i partnerům konference, bez kterých by konference nebyla úspěšná. Společnost UNOPOR s.r.o. potvrdila generální partnerství rok dopředu a prezentovala se aktuálním tématem renovace domovních rozvodů. Ostatní partneři se přidávali a postupně vznikl program konference, který naplňoval naši představu o jejím obsahu. Do programu se nám podařilo zakomponovat financování ze strany SFRB a pravidla, na které by správci neměli zapomínat při pojišťování budov a aktualizaci pojištění, ale i řadu technických řešení při obnově bytových domů. Prezentující firmy přišly s řešením otázky ekonomiky obnovy rozvodů teplé a studené vody (FV - PLAST, a.s.), použití termostatických ventilů Auto SAR (COMA Praha s.r.o.), jako i řešení problémů s vodním kamenem (Swiss Aqua Technologies SK s.r.o.). Se svým zařízením na čištění rozvodů vody i topné soustavy Multi - push na konferenci přijela firma REMS Česká republika. Přednášku o optimalizaci technologií při vytápění si připravilo TUV (ČEZ Bytové domy s.r.o.), informace o výtahových rozvaděčích (Rozvaděče Vsetín s.r.o.) doplnila prezentace v předváděcím centru (Výtahy Pardubice).

Udržitelnosti a obnově pláště bytových domů s přihlédnutím na dlohodobě udržitelnou čistou fasádu, byla věnovaná přednáška zástupců Český Caparol s.r.o., zasklení a rekonstrukci balkónů a lodžií s hliníkovými komponenty představila firma MONT- ALU, s.r.o. Nescházely ani přednášky na téma automatizace správy bytových domů společnosti (ANASOFT s.r.o.). Nekonečný a stále se měnící proces rozúčtování služeb přiblížila a užitečné informace předala Věra Brodecká  (I.RTN,s.r.o.),  ista Česká republika doplnila informace o efektivním řízení budov a úspoře energií v bytových domech. Přednášku o problematice managementu ekonomiky správy budov pak dovršila přednáška odborného garanta konference v podání Doc. Ing. et. Ing. Františka Kudy, CSc z Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.

Jaké máte ohlasy na konferenci od samotných účastníků?

Na základě odevzdaných „dotazníků spokojenosti“ musím konstatovat, že účastníci byli s organizací a průběhem konference nadmíru spokojení. Prezentující se firmy mimo vlastní prezentace v hlavním sále poskytovaly průběžně informace všem účastníkům konference při svých stolech ve vedlejší místnosti. To mnohé překvapilo a bylo znát, že na takovýto způsob komunikace nejsou účastníci zvyklí. Spokojenost byla nejen s přednáškami, ale i s občerstvením a bohatým rautem, který doprovázela do pozdních večerních hodin i ochutnávka tokajských vín. Příjemným překvapením byla i tombola, ve které se vyhrávaly dárkové předměty od našich partnerských firem. Zkrátka, snažili jsme se o příjemnou rodinnou atmosféru a věřím, že se nám to i podařilo.

A jaké je tedy vaše shrnutí konference?

Jsme rádi, že se konference podařila. Z chyb se poučíme, dobré věci přeneseme do dalších konferencí, ve kterých chceme pokračovat. Děkuji všem, kteří mi pomáhali s její realizací. Především týmu mých spolupracovníků a kolegů, kteří snášeli moje nálady v průběhu konference. Dík patří i časopisu Bytová družstva-SVJ-správa domů, který byl mediálním partnerem, Svazu českých a moravských bytových družstev i mnohým dalším, se kterými jsem mnohokrát konzultoval. Konkrétně pak odbornému garantovi konference FS VŠB-TU Ostrava a všem, kteří mi pomohli. Rád bych pozval zástupce bytových družstev, SVJ i správců, aby se přijeti podívat na naši konferenci „Správa budou SK 2019, která se uskuteční 10. – 12. dubna 2019 v Termálních lázních Bešeňová. Těším se na Vaši účast a věřím, že spolupráce správců z obou republik bude přínosem a ku prospěchu všech zúčastněných.

Jakou tedy předpovídáte konferenci budoucnost?

Bez ohledu na to, zda hovoříme o správě budov na Slovensku, v Čechách nebo na Moravě, víme, že jde o nelehkou práci. Proto jsem přesvědčený, že vzájemná výměna zkušeností je prospěšná. Na konferenci se potvrdilo, že stejně, jak se české s moravské firmy chtějí etablovat na Slovensku, o to samé se snaží slovenské společnosti v Čechách. Vícero výrobců zateplovacích systémů, ale i výrobci rozvodů pro bytové domy mají často marketingové teritorium společné pro obě republiky. Proč nepomoci vzájemné spolupráci? Třeba porovnat legislativní věci. Které jsou výhodnější? Ty u vás, nebo ty na Slovensku? Nebo jsem jen idealistický vizionář?