Menu

Odpočty měřičů on-line již samozřejmostí

21.02.2019

Odpočty měřičů on-line již samozřejmostí

Energie jsou jedním z nejdražších artiklů domácností a firem. Proto je samozřejmé, že se hledají cesty k jejich šetření. Jednou z nich je mít své energie pod kontrolou prostřednictvím on-line monitoringu bezdrátových měřičů přes internet.

Požadavek na sběr dat z měřičů bez nutnosti vstupování do bytů a pravidelné informování spotřebitele o spotřebě je součástí i platné evropské legislativy závazné i pro Česko (směrnice EPaR 2012/27/EÚ). 

Stále více společností integruje svůj systém on-line sběru denních odečtů měřičů v bytech do systémů, které zpracují domy a byty. Informační software DOMUS, který zpracuje v Čechách a na Slovensku již více než 650.000 prostorů provozuje službu Kontrola spotřeby, která zpřístupňuje tyto denní spotřeby vlastníkům bytů přes portál www.poschodech.cz. Denní spotřeby se přebírají do DOMUSu z kompatibilních měřičů mnoha výrobců. Od 1.1.2019 je možné použít pro tuto službu i měřiče a systém sběru dat ENBRA Connect od společnosti ENBRA Slovakia s.r.o.

Výhody tohoto řešení jsou zřejmé. Přístup technika do bytu je nutný jen v případě poruchy zařízení. Odečet je možné udělat kdykoliv, v jakékoliv periodicitě a jeho výsledek se uživateli zobrazí na internetu na jeho osobním počítači, telefonu či tabletu. Celou zprávu a monitorování svých spotřeb a vyúčtování je možné sledovat na jakémkoliv místě na světě, stačí být on-line. 

Odpočty měřičů on-line již samozřejmostí

Systém je založen na bezdrátových měřičích, které vysílají údaje sběrači. V domě je jeden sběrač, který je napojen na internet a na denní bázi posílá údaje z měřičů na portál www.poschodech.cz. Portál zpřístupňuje údaje vlastníkům bytů, vyhodnocuje je a zasílá upozornění.

DOMUS je kompatibilní s více společnostmi, které poskytují službu měřičů on-line. Více o nich najdete na této stránce.