Menu

Používání systému DOMUS pro správu bytů v roce 2017 v číslech

12.02.2018

Počet spravovaných prostor vyšší než 600.000

Správa bytových a nebytových prostor přechází v posledních letech vlivem moderních technologií k neustálému posunu. Správa se stává automatizovanou, jednodušší, přístupnou kdykoliv a kdekoliv.

Informační systém DOMUS, který spravuje a neustále vyvíjí společnost ANASOFT, tento rok překročil počet spravovaných prostor v České a Slovenské republice hranici 600.000. 

Obr.: Počet spravovaných prostor

Počet spravovaných prostor

Toto číslo se odráží i v počtu ročních vyúčtování, jichž bylo v roce 2017 více než půl milionu. Software DOMUS v roce 2017 souhrnně vykonal více než 5.800 instalací a upgradů. Díky nim jsme našim uživatelům zpřístupnili více než 600 novinek v systému.

Zasílání SMS zpráv DOMUSZasílání SMS zpráv 

Nejrychleji se rozvíjející službou se v roce 2017 stalo zasílání krátkých SMS zpráv. Ty správci využívají k informování například ohledně nedoplatků či urgentních oprav a změn v domech a bytovkách.

V roce 2017 bylo takových zpráv zasláno více než 120.000. Z celkového počtu 240 zákazníků používá zasílání SMS správ 60 zákazníků. 

Odeslaná SMS zpráva zůstává evidována v systému i s termínem jejího doručení. SMS je možné použít ke generování upomínek, které automaticky doplňují výši dluhu, datum splatnosti a číslo účtu. Využívány jsou též k upozornění o termínu schůze, odstávce médií, zaslání PF apod.

Obr.: Počet zaslaných SMS

Počet zaslaných SMS DOMUS

Zasílání listů hybridní poštou

Zasílání listů hybridní poštouStále populárnější se stává služba zasílání listin hybridní poštou. Jde o službu, kdy správce může využít službu operátora hybridní pošty, který mu fakturu, předpis, roční vyúčtování nebo upomínku vytiskne, poskládá, zaobálkuje a spolu s přílohami podá na poště.

Hybridní pošta  je integrována přímo v  modulech DOMUS a uživatel se k ní může včetně příloh kdykoliv vrátit ve formě zaslaného PDF.

Služba se stala přístupnější od změny operátora hybridní pošty. Od konce roku 2016 poskytuje v České a Slovenské republice službu hybridní pošty společnost Zelená pošta – www.zelenaposta.cz už od jednoho listu. Dosud byla určena pro zásilky větší než 2.000 listů. Tato skutečnost zdvojnásobila počet společností využívající tuto službu.

Obr.: Počet zaslaných listů hybridní poštou

Zasílání listů hybridní poštou DOMUS

BYTY S DÁLKOVÝMI MĚŘIČI

Dálkové měřiče DOMUSDálkové měřiče patří do stále větší skupiny smart technologií v bytech a domech. Vytápění a teplá voda je tak monitorována permanentně a nedochází k žádným překvapením ve vyúčtovaní. Údaje z těchto měřičů se zobrazují na portálu www.poschodech.cz, kde si vlastníci mohou nastavit i upozornění v případě neobvyklé spotřeby. V roce 2017 bylo dáno do provozu téměř dvojnásobné množství měřičů podporujících denní odečty přímo do systému DOMUS oproti roku 2016.

Obr.: Počet bytů se službou dálkových měřičů

 Počet bytů se službou dálkových měřičů DOMUS

Odečty měřičů mobilním telefonemOdečty měřičů mobilním telefonem

Pro odečty měřičů, které je potřebné provádět vizuálně, poskytuje DOMUS mobilní aplikace, která nahrazuje odečtové lístky. Místo podpisu obsahuje odečet fotku měřiče s odečteným stavem a číslem měřiče. Následně se stavy a fotky automaticky zapisují do DOMUSu k odečteným stavům a vlastníci si tyto fotky mohou prohlížet přes portál www.poschodech.cz.

Velký nárůst používání aplikace byl v roce 2016. V tomto roce se počet odečtených měřičů mírně zvýšil díky novým zákazníkům. Z dlouhodobého hlediska se však počet odečtených měřičů bude snižovat tak, jak se budou měnit měřiče s dálkovým odečtem.

Obr.: Počet odečtů mobilem

Počet odečtů mobilem DOMUS

Portál pro vlastníky bytů www.pochodech.czPortál pro vlastníky bytů www.pochodech.cz

Ideálním řešením pro zákazníky správců  - pro uživatelé bytů - je portál poschodech.cz.

Obyvatel bytu má přístup k údajům o svém bytě a domě. Správce má zase plnou kontrolu nad zobrazovanými údaji.

Najdete zde například konto uživatele, grafy spotřeb, roční vyúčtování, nástěnku domu, náklady domu, informace od správce, fond oprav, revize. 

Obr.: Počet registrovaných uživatelů na www.poschodech.cz

Počet registrovaných uživatelů na www.poschodech.cz

Pokud máte otázky či zájem o poskytnutí dalších informací o produktu DOMUS či službách souvisejících se správou bytů, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám Vaše otázky zodpovíme.