Jak spravovat byty s lehkostí | Pozvánka na konferenci

23.11.2021

Jednodenní konference pro správce prostor - DOMUS 2021

Dne 25.11.2021 se v Plzni uskuteční jednodenní odborní konference. Určená je pro správcovské společnosti a bytová družstva, které k výkonu správy prostor používají unikátní informační software pro správu nemovitostí a výrobu tepla - DOMUS. Během odborných prezentací se klienti seznamují s novinkami a vylepšeními v systému DOMUS. V rámci workshopů se seznamují s možnostmi efektivního nasazení novinek ve svých organizacích. 

Odborním partnerem Konference je společnost ENBRA.   

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCe DOMUS 2021

Nový portál www.poschodech.cz

 • Rozšíření písemného hlasování o elektronickou formu
 • Externí schvalování faktur
 • Formulář pro samoodečet měřičů

Doručování zásilek

 • Šifrování příloh e-mailů, heslo přes SMS
 • Nová služba doručení s elektronickou doručenkou

Implementace směrnice EED – aktuální vývoj legislativy v ČR

 • Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018 do legislativy ČR (spotřeba tepla)

Novinky / Správa nemovitostí

 • Členská evidence, revize
 • Přiřazování/dělení plateb v bankovních výpisech a v platbách

Novinky  / Financie a ekonomika

 • Výkaznictví a vylepšení DPH 
 • Rozpočítání 
 • Blokace na bankovním účtu, deník přes účetní roky
 • Exporty a import faktur ve formátu ISDOC a ISDOCX

Novinky / Mzdy a personalistika

 • Automatické příplatky pro pracovní a směnové kalendáře
 • Nové funkce e-mailů – evidence odeslaných e-mailů, výplatní páska a libovolné hromadné e-maily s přílohou
 • Novinky ve vykazování
 • Exekuce z důvodů insolvence