Novinky

Seminář Vyúčtování služeb v IS DOMUS

18.12.2023

Cílem semináře bude seznámení se se všemi důležitými úkony a činnostmi souvisejících s ročním vyúčtováním služeb ve Vašem informačním systému. Na semináři bude kladen důraz i na související evidence Pasporty, Uživatelé, Předpis, Analýza, Měřiče a Účetnictví.

Seminář Měřiče v IS DOMUS

14.12.2023

Cílem semináře je seznámení se se všemi důležitými úkony a činnostmi souvisejícími se zpracováním a evidencí odečtů, výpočtem spotřeb, kontrolami odečtů, spotřeb, měřičů a s ročním vyúčtováním.

DOMUS konference 2023 pro správce nemovitostí se blíží

17.07.2023

V polovině října pořádá společnost ANASOFT konferenci pro správcovské společnosti a bytová družstva, které k výkonu správy prostor využívají unikátní informační software pro správu nemovitostí a výrobu tepla - DOMUS. 

Novinky ve vyúčtování služeb 2022

31.05.2023

Zapracované funkčnosti vedou k lepšímu informování spotřebitelů a jsou důležitým nástrojem k tomu, jak ovlivňovat své chování ke spotřebám.

Informovanost příjemců tepla dle vyhlášky č. 376/2021 Sb.

19.12.2022

Ve Sbírce zákonů ČR byla vydána vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Datové schránky

09.12.2022

Od 1. ledna 2023 se dle novely zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů mění pravidla pro používání datových schránek. Součástí novely je rozšíření povinného okruhu uživatelů a nově musí mít zřízenu datovou schránku i právnické osoby a všichni podnikatelé, kteří dosud tuto povinnost neměli.

Novinky verze DOMUS 11

08.12.2022

Závěr roku 2022 je určen nové verzi DOMUS 11. Ta přináší mnoho vylepšení a významných změn, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

Konference pro správce nemovitostí DOMUS 2022 se blíží

15.08.2022

Za necelé dva měsíce pořádá společnost ANASOFT Konferenci pro správcovské společnosti a bytová družstva, které k výkonu správy prostor využívají unikátní informační software pro správu nemovitostí a výrobu tepla - DOMUS. 

Statistika odeslaných e-mailových zásilek ze systému DOMUS

22.07.2022

Služba zasílání dokumentů e-mailem je integrována přímo v systému DOMUS a uživatel se k odeslaným zásilkám včetně příloh může kdykoliv vrátit ve formě zaslaného PDF.

Červnové semináře v ANASOFTu

06.06.2022

Semináře jsou určeny pro všechny uživatele informačního systému DOMUS. Uživatelé, kteří začínají používat DOMUS, se naučí pracovat s uvedenými evidencemi a správně využívat nabízené možnosti systému.

Elektronická doručenka pro jednoduché posílání mailů

05.04.2022

Společnost ANASOFT připravila pro správce bytových a nebytových prostor novou službu, která usnadňuje zasílání mailů s tím, že adresátovi posílá jen mail bez samotných příloh.

Seminář Vyúčtování služeb za rok 2021 | Pozvánka

17.01.2022

V souvislosti s blížícím se termínem ročního vyúčtování společnost ANASOFT připravila seminář na téma „Vyúčtování služeb za rok 2021“.