Nová verze informačního systému DOMUS X

Softwarová společnost ANASOFT už více jak 25 let neustále vyvíjí informační systém DOMUS, který představuje komplexní řešení při správě bytových a nebytových prostor a při výrobě tepla. Jeho výhody využívají správcové při správě více jak 850 tisíc prostor na Slovensku a v České republice.

Rok 2020 je rokem nové verze s názvem DOMUS X. Ta přináší mnoho drobných vylepšení, ale taktéž čtyři významné změny, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

přívětivé UŽIVATElSKÉ ROZHRANÍ

Základem obnoveného uživatelského rozhraní je čistý „flat design“ pro rychlejší orientaci na obrazovce. Způsob práce je podobný kancelářským balíkům a uživatel dokáže pracovat stejně jednoduše a příjemně jako v jeho oblíbených programech.

Novinkou je zajímavý boční panel, kde je možnost mít zobrazen okamžitý přístup k často používaným funkcím.

Uživatelské nastavení 

Už dlouhodobě v DOMUSu existují nastavení, které ulehčují uživatelům práci.

Ti si mohou nastavit předdefinované hodnoty pro pole faktur, objednávek atd. Též dokáží ovlivnit klávesové zkratky.

Tato možnost je nyní intuitivní a viditelná i pro nového uživatele. Prostě ji má před očima.

Kalendář 

Téměř každý údaj v informačním systému nese i informaci o datu, kdy nastal. Faktury mají datum vystavení, datum splatnosti, revize, datum vypršení splatnosti, domovní schůze má datum konání a pod. V rámci nového kalendáře DOMUS X přináší novinku v podobě zobrazení událostí z celého systému: kdy nastaly a též kdy nastanou. Tuto skutečnost je možné využít dvěma způsoby:

Podívat se na minulost – když jde správce na schůzi, kalendář zobrazí nové vlastníky, jaké se  řešily požadavky na údržbu, kdy byla poslední schůze...

Podívat se na budoucnost – kalendář zobrazí datum vypršení revizí, splatnosti faktur, termín nejbližší schůze...

Service Desk

V DOMUSu X je zpřístupněn nový Service Desk.

Jde o místo, kde se správce dostane ke všem svým požadavkům. Má tak větší přehled o všem, co realizuje pro domy ve své správě.

Jde nejen o požadavky na údržbu, ale například i o změny počtu osob, organizaci schůzí či odpočty měřičů.

Zásilky

V dnešní době již klienti vyžadují administrativní
úkony „bez papíru“.
Mnohem jednodušeji se jim pracuje s dokumenty v elektronické podobě. Zásilky
řeší právě jejich doručování a následnou
evidenci, aby bylo vždy zřejmé jakou formou
odešla faktura, zálohový předpis nebo vyúčtování.

Zásilky řeší následující oblasti:

  • Dělení jednoho výstupu pro více adresátů
  • Způsob doručení zásilky (e-mailem, hybridní poštou, tiskem)
  • Historii způsobu zaslání
  • Poskládání zásilky z více příloh