Verze informačního systému DOMUS 11

Softwarová společnost ANASOFT už více než 30 let neustále vyvíjí informační systém DOMUS, který představuje komplexní řešení při správě bytových a nebytových prostor a při výrobě tepla. Jeho výhody využívají správcové při správě více než 1.000.000 prostor na Slovensku a v České republice.

Počátkem roku 2023 byla vydána nová verze s názvem DOMUS 11. Ta přináší mnoho vylepšení, ale taktéž významné změny, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

 

 

 

otEVŘENÉ BankovnICTVÍ

Cílem využití otevřených služeb pomocí API rozhraní je co nejrychleji a nejefektivněji stahovat a párovat platby a získat tak okamžitý přehled o transakcích na bankovních účtech bytových domů a společenství.

Systém DOMUS se ráno v 6:00 spojí s bankou, stáhne bankovní výpisy, spustí automatické párování a když příjdete do práce, už víte kdo zaplatil a kdo ne.

Verze 11 přináší Otevřené bankovnictví přes:

 • Česká spořitelna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • Fio banka, a.s.

datové schránky

Správa datových schránek byla integrována přímo do DOMUSu.

Můžete využít pro přístup k datovým schránkám Vaší firmy, ale také společenství vlastníků jednotek. Jsou uzpůsobeny pro práci s množstvím datových schránek. Jejich hlavní výhody:

 • Příjímání i odesílání zpráv
 • Synchronizace zpráv každých 20 minut
 • Archivace zpráv přímo v DOMUSu na neomezenou dobu
 • Možnost rozdělení správy datových schránek mezi více zaměstnanců
 • Vyhledávání ve všech spravovaných datových schránkách
 • Upozorňování na zprávy přímo v DOMUSu
 • Přeposlání datové zprávy na e-mail jedním klikem, např. předsedovi SVJ
 • Přidělování zpráv k vyřízení konkrétním zaměstnancům

inteligentní párování

Inteligentní párování pro optimalizaci příchozích plateb zajistí nejvyšší možnou úroveň míry automatizace a vyšší efektivitu.

Jedná se o funkci u pravidelných plateb, kde automatické párování nedokáže identifikovat platbu pomocí základních identifikátorů - VS, KS apod. Pokud uživatel DOMUSu takové platby jednou identifikuje ručně, při následné platbě systém rozpozná (naučí se), jak se tyto platby řešily v minulosti a bude je párovat i v budoucnu stejně. Inteligentní párování probíhá v rámci automatického párování jako poslední krok. Pokud systém automaticky nic nenajde, prověřuje, zda takový pohyb v minulosti na účtu nenastal. Z nalezené původní transakce se přenese informace o určeném pohybu a párovacím symbolu. Pokud se transakce historicky nenajde, systém označí, že se platba nedala žádným způsobem identifikovat a bude čekat na ruční přiřazení, které si nově zapamatuje. 

kontrola spotřeby na portálu POSCHODeCH.cz

Jde o významnou funkčnost portálu s ohledem na situaci na trhu energií. Pokud jsou v domě kompatibilní měřiče s denními odečty a tomu přizpůsobené sběrnice dat, portál zpřístupňuje údaje o denních spotřebách vody, tepla nebo chladu. Zároveň umožňuje i porovnávání denní spotřeby vůči průměrné spotřebě v celém domě v souladu se směrnicí Evropské unie o energetické účinnosti (EED) - 2018/2002/EU. Díky této službě má vlastník přehled o své spotřebě a může ovlivnit své chování.

Služba Kontrola spotřeby je unikátní tím, že má vlastník vše o svém bytě na portálu – www.poschodech.cz a nemusí se registrovat na jiný odečtový portál.

Spolupracujeme se společnostmi poskytujícími denní odečty měřičů přes internet.

INFORMATiVNí Měřiče

Pro ještě jednodušší přáci s měřiči přínáší verze 11 automatické nahazování měřičů. Pokud externí společnost provádí rozúčtování a zároveň je dostupný systém denních odečtů, tak se měřiče automaticky nahrají po jejich montáži. V praxi to vypadá tak, že do týdne po namontování měřičů se tyto měřiče zobrazí v DOMUSu bez toho, že by se cokoliv zadávalo do systému manuálně.

EXTERNí SCHVAlOVání

Pomocí procesu externího elektronického schvalování faktur je možná komunikace mezi správcovskou společností a zástupci domů. Ti provedou schválení pohodlně pomocí PC, tabletu či mobilu.

Správce faktury zaeviduje do systému a následně systém odešle vybraným domovním funkcionářům fakturu ke schválení. Každému schvalovateli je zaslán unikátní notifikační email s podrobnými informacemi k předmětné faktuře včetně příslušného skenu a instrukcemi ke schválení/neschválení. Po provedeném schválení je průběh viditelný v informačním softwaru DOMUS. Pokud je výsledkem neschválení, tak zástupce vyplní důvod neschválení.

Rešení je jednodůché na konfiguraci a spuštění. Probíhá pomocí vytvoření unikátních odkazů na portálu www.poschodech.cz i bez nutnosti registrace.