Kontaktujte nás

DECEUS pomáha ochrániť vaše dáta a IT infraštruktúru pred hrozbami.

Ukážeme Vám, ako ich identifikovať, monitorovať a odstrániť!

 

+421 2 3223 4375

 

viatus@anasoft.com

deceus@anasoft.com 

 

Prosíme, vyplňte formulár a špecialista na IT bezpečnosť Vás bude čoskoro kontaktovať. 

 

 

Spoločnosť ANASOFT spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT v rozsahu meno, priezvisko, e-mail na marketingové účely - zasielanie newslettera a informácií súvisiacich so službami a produktami spoločnosti, realizovaných podujatí a pod. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek kliknutím na linku v newsletteri alebo na mailovej adrese gdpr@anasoft.com, ktorá zároveň slúži aj na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

*požadované vyplniť