Vize, poslání, hodnoty

ANASOFT poskytuje užitečné inovativní řešení a moderními technologiemi přispívá ke zlepšování kvality života.

Nejvyššími hodnotami jsou benefity řešení pro zákazníky a osobní růst zaměstnanců. ANASOFT je vysoce profesionální společností, nezávislá na investorech a dodavatelích, se silným lidským zázemím. Pěstují kulturu otevřených dveří, kde mají všichni stejnou příležitost přinášet nové nápady a diskutovat o nich.

Firma se neustále rozvíjí a hledá nové ideje na zlepšení, podporuje i interní výzkumně-vývojové projekty. Nedílnou součástí firmy je společensky odpovědné chování.