FIIT LAB, ANAlab - výzkumno-vývojové laboratoře

ANALAB

V roce 2007 jsme otevřeli v rámci výzkumno-vývojové laboratoře ANALAB projekt spolupráce se studenty vysokých škol. V rámci realizovaných projektů mají studenti možnost pracovat na zajímavých projektech spolu s odborníky z ANASOFTu.

Cílem laboratoře je využívat nejnovější vědecké poznatky a informační a komunikační technologie na vývoj řešení, které se postupně stávají bází pro rozšiřování portfolia produktů a služeb společnosti. Pokud se chcete zúčastnit následujícího ročníku, kontaktujte nás.

FIIT LAB

Ve spolupráci s Fakultou informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě jsme v roce 2018 otevřeli FIIT LAB - Výzkumná laboratoř pro použití umělé inteligence v Smart Industry. Ve výzkumných skupinách participují studenti s experty z ANASOFTu. Laboratoř je určena na výzkum nejnovějších metod umělé inteligence aplikovaných v průmyslu.

 

Inovativní projekty výzkumných laboratoří

Aplikování algoritmů umělé inteligence nad daty automatizované výroby

Aplikování algoritmů umělé inteligence nad daty automatizované výroby

Cílem projektu bylo hledání vzorců chování a souvislostí, odhalování anomálii a vytváření schopnosti jejich predikce, aplikování algoritmů umělé inteligence. Vytvoření simulátoru systému na základě historických audit / log dat, tvorba nástrojů na podporu provozního dohledu systému.

 

Interaktivní zařízení interpretující kyberneticko-fyzikální systém

Interaktivní zařízení interpretující kyberneticko-fyzikální systémNavrhli sme a zhotovili řešení pro prezentaci samoučícího systému v prostředí výroby (pro prediktivní servisní zásahy nebo algoritmizace naskladňovacích / vyskladňovacích procesů ve velkoskladech). Výsledkem je interaktivní zařízení se samoučícími se algoritmy.

 

Porovnávání behaviorálních charakteristik vlastnoručního podpisu s využitím nástrojů strojového učení

Porovnávání behaviorálních charakteristik vlastnoručního podpisu s využitím nástrojů strojového učení

K podpisovému řešení jsme vyvinuli komponent, který je schopen ověření získaného podpisu vůči podpisovému vzoru. Cílem projektu byl průzkum, výběr a ověření vhodné technologie k porovnávání biometrických dat podpisu 1: 1 v reálném čase a možnosti využití nástroje strojového učení.Využití technologie BlockChain v elektronickém podpisu

Využití technologie BlockChain v elektronickém podpisu

Cílem projektu bylo ověřit použitelnost smysluplného případu použití BlockChain a DPL (Distributed Public Ledger). V rámci projektu jsme využívali dostupné platformy, ověřovali návrhové vzory a vytvářeli komponenty pro integraci do stávajících řešení.

 

Vizualizace dat z výrobního podniku v prostředí Augmented reality

Vizualizace dat z výrobního podniku v prostředí Augmented reality

Cílem projektu bylo vytvořit programové řešení, které bude do obrazu reálného okolí přidávat agregované informace týkající se sledovaného výrobního pracoviště. Cílem je usnadnění sledování výrobního pracoviště.

 

 

Vizualizační nástroj pro forenzní analýzu digitálního vlastnoručního podpisu

Vizualizační nástroj pro forenzní analýzu digitálního vlastnoručního podpisu

Výzvou projektu bylo vytvořit vizuální formy podpisu, které nejvíce pomohou forenzním expertům zkoumat shodu vlastnoručního digitálního podpisu s dalšími vzorky. Cílem je nezávislost na nástrojích třetích stran, které jsme dosud využívali.KINECT One for Windows - pomocník pro ergonomii

KINECT One for Windows - pomocník pro ergonomii

Studenti měli úkol ověřit možnosti využití "KINECT One for Windows" při vyhodnocování různých faktorů ergonomie pro pracovníky ve výrobních odvětvích průmyslu. Vytvořili prototyp aplikace na podporu MTM (Methods Time Measurement) analýzy ergonomie. 

 

Soukromí v mobilní komunikaci

Soukromí v mobilní komunikaci

Zkoumali jsme možnosti ochrany soukromí při mobilní komunikaci v různých formách (hlas, zprávy dokumenty). Věnovali jsme se tématu jak uchránit soukromí a obsah zařízení v případě jeho ztráty. Identifikovali jsme jednoduché a vhodné aplikace (služby) pro vytvoření chráněné komunikace.

 

Open I/O board

Open I/O board

Úkolem bylo vytvořit, resp. najít na trhu hardwarový I / O board, postavený na principech Open Software a Open Hardware. Takto koncipovaný I / O board může být použit jako alternativa ke komerčním I / O boardům nebo v jednoduché implementaci řízení spotřebičů v domácnosti (HomeAutomation, HA).

 

Logistika v nákladní dopravě s využitím mobilních technologií

ANAlab projekt - Logistika s mobilnými zariadeniamiTématem projektu bylo sledování a vyhodnocování výkonu nákladní flotily vozidel s využitím mobilních technologií formou BYOD (Bring-Your-Own-Device). Vytvořené řešení rozšiřuje využitelnost produktu pro řízení dopravní logistiky - VIATUS pomocí vlastních mobilních zařízení. 

 

USB CLOUD DATA KEY

USB Cloud Data Key

Výsledkem projektu je řešení vzdáleného zabezpečeného přístupu do databanky (Cloud) prostřednictvím USB Dongle s DSP přes internet. V rámci projektu byla přezkoumána použitelnost IT security technologií (PKI, PKCS, AES ...), byl zrealizován přehled a výběr klientských a serverových platforem.  

 

Byznys analýza pro nezkušené, ale odhodlané

Byznys analýza pro nezkušené, ale odhodlané

Byznys analýza je práce s lidmi a o lidech, kde je třeba opravdu dobře naslouchat a dobře porozumět. Je to práce s modely, která umožňuje plně využít vlastní kreativitu a schopnosti technického a analytického myšlení. Pro vybrané procesy jsme hledali inovativní způsoby a formy jejich informační podpory.


Testování mobilních aplikací

Testování mobilních aplikací

V rámci realizace projektu studenti definovali oblasti a způsoby testování mobilních aplikací. Seznámili se s metodikou testování, různými typy a přístupy k testování aplikací, se specifiky testování mobilních aplikací. Prakticky si vyzkoušeli tvorbu testovacích scénářů i vyhodnocování informací.

 

Automatické vytváření testovacích prostředí v cloudu

Automatické vytváření testovacích prostředí v cloudu

Cloudové prostředí MS Azure poskytuje širokou škálu možností pro automatické vytváření IaaS řešení, což umožňuje zjednodušit nasazení řešení. Avšak neřeší to otázku, zda je nasazené řešení funkční. Cílem projektu bylo připravit framework, který umožňuje u nasazeného řešení ověřit jeho funkčnost.