Řízení výroby a optimalizace logistiky

ŘÍZENÍ VÝROBY

V rámci čtvrté průmyslové revoluce dochází k digitální transformaci podniků. ANASOFT zajišťuje digitalizaci a automatizaci výrobních procesů prostřednictvím Smart Industry řešení - výrobního operačního systému - vybudovaného na principech Industry 4.0.

Rozsáhlá funkcionalita systému umožňuje efektivně plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé operace a procesy ve výrobním toku s okamžitým přístupem k výrobním datům v reálném čase. Systém je navržen k zajištění standardizace, modularity a interoperability v rámci komplexních procesů a zároveň zajišťuje redukci odpadovosti, nežádoucím únikům a vzniku zmetků ve výrobním toku.

OPTIMALIZACE LOGISTIKY

Implementace Smart Industry řešení v logistice umožňuje automatizaci logistických procesů na základě využití principů kyber-fyzických systémů. Kromě rozšiřování kapacity a kvality výkonnosti dochází i ke zvýšení flexibility jednotlivých operací v celém dodavatelském řetězci od logistiky nákupu, vstupní a výstupní logistiky, správy skladu, intralogistiky až po logistiku přepravy.

Jednotlivé operace řídí autonomní a samo-učící se algoritmy a systém jako samo-optimalizační řešení předjímá a předchází vzniku incidentů v strojních, materiálových a lidských zdrojích. Bezpečnost, spolehlivost a flexibilnost systému vnášejí přidanou hodnotu do procesů v dodavatelském řetězci.

ŘÍZENÍ KONTROLY KVALITY

Smart Industry řešení zajišťuje v rámci řízení kvality transparentnost výrobních procesů i díky traceabilite umožňující vytvoření podrobného rodného listu výrobku jakož i monitorování kvalitativních indikátorů, ukazatelů výkonnosti (KPI), či audit trailů.

K zajištění vysoké kvality dochází autonomním plánováním a řízením selektivních, mimořádných a operativních kontrolních operací. 

OPTIMALIZACE ÚDRŽBY

Důležitou roli v každém podniku sehrává údržba. Smart Industry řešení EMANS umožňuje inteligentní řízení údržby, ať už jde o operativní, plánovanou, korekční, preventivní nebo prediktivní údržbu. Systém sbírá a zpracovává data a monitoruje chování zařízení za účelem předcházení poruch a výpadků a upozorňuje na preventivní údržbu.

Kombinace industriálního internetu věcí a velkých dat zajišťuje prediktivní a optimální strategii údržby a pomocí automatického plánování údržby minimalizuje neočekávané prostoje zařízení.

Kombinace industriálního internetu věcí a velkých dat zajišťuje prediktivní a optimální strategii údržby a pomocí automatického plánování údržby minimalizuje neočekávaně prostoje zařízení. Technický stav zařízení, jeho výkon nebo opotřebení součástek lze vyhodnocovat v reálném čase, čímž dochází k efektivní redukci nákladů na provoz a údržbu. Inteligentní systém údržby sdružuje technologii, data, prognózy a zdroje s cílem zajistit výkonnost zařízení a eliminovat jejich poruchovost.